3 december 2015
Nieuws

Folder platform voorbereiding stelstelherziening

De bouw staat aan de vooravond van een enorme impuls in kwaliteitsdenken. Eind dit jaar komt Minister Blok met een wetsvoorstel om het toezicht op de bouw in de toekomst op een andere wijze te organiseren.

Doel hiervan is om de positie van de “bouwconsument” te versterken. Dit moet bereikt worden door een betere kwaliteitsborging . Deze borging wordt anders gestructureerd en wordt deels geprivatiseerd. Met de voorgestelde stelselherziening verandert een aantal zaken ingrijpend.