24 februari 2016
Nieuws

KOMO biedt QR codes voor de KOMO certificaten

Voor de private kwaliteitsborging is het van belang dat een borger op een eenvoudige wijze de inhoud van een certificaat kan vinden en toetsen c.q. kan nagaan of deze nog geldig is. Met een QR code kan een borger met een tablet of mobile telefoon eenvoudig een certificaat inzien of downloaden.

Voordelen toepassing QR code

De door KOMO verstrekte QR code verwijst direct naar de pagina van de KOMO website waar de gegevens van het betreffende certificaat staan. De inhoud, het versienummer en de status van het certificaat (bijv. geldigheidstermijn / opgeschort / ingetrokken) zijn dan eenvoudig te controleren.

Door toepassing van een QR code is het voor producenten mogelijk om op een eenvoudige wijze, ook direct over het product, te communiceren over hun KOMO certificaat. Ook kan de producent op zijn website hiernaar verwijzen.

Het is de certificaathouders dan ook toegestaan om naast of in plaats van het KOMO merk de QR code aan te brengen.

Eenvoudig hulpmiddel voor toepassers, kwaliteitsborgers en opdrachtgevers

Toepassers, kwaliteitsborgers en opdrachtgevers kunnen op een eenvoudige wijze nagaan wat de meest recente versie van het KOMO certificaat is en of deze nog geldig is. Toepassers en kwaliteitsborgers kunnen op deze wijze eenvoudig checken of het product geschikt is voor de gewenste toepassing en welke voorwaarden aan de betreffende toepassing gesteld worden. Opdrachtgevers kunnen op deze wijze eenvoudig nagaan of het juiste product is toegepast. Voor gecertificeerde realisatie processen kunnen kwaliteitsborgers en opdrachtgevers eenvoudig nagaan of het betreffende uitvoerende bedrijf gecertificeerd is voor de betreffende werkzaamheden en welke eisen gesteld worden voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.