10 december 2015
Nieuws

KOMO introduceert het KOMO risicomodel

Met het KOMO Risicomodel voeren bouwpartijen risico-inventarisaties uit en bepalen zij het risicoprofiel van een bouwproject. Dé manier om geïdentificeerde risico’s in het KOMO Risicomodel af te dekken is het kiezen van gecertificeerde producten en toepassingsprocessen. De ‘beloning’ volgt direct: doordat op basis hiervan minder intensief toezicht door de kwaliteitsborgers tijdens bouwproces noodzakelijk is (kostenbesparing!).

Een krachtige incentive dus bij het keuzeproces – en daarmee een belangrijke nieuwe hefboom onder de omzet van certificaathouders.

Maar het KOMO Risicomodle is méér: een stap vooruit voor de hele bouw.

  • Het bevordert de bouwkwaliteit in de breedte;
  • het stelt bouwpartijen in staat de faalkosten zeer effectief omlaag te brengen;
  • en het garandeert de ‘verzekerbaarheid’ van bouwwerken.
  • Het bevordert de bouwkwaliteit in de breedte.

Kortom, een kleine revolutie voor de Nederlandse bouwsector, waarbinnen kwaliteit, kostenbeheersing én het belang van de de bouwconsument een centrale rol spellen.