6 juli 2022
Nieuws

Biobased addendum

“Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder ;afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.” (bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050).

Een van de drie doelstellingen van de Nederlandse overheid om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken is zoveel mogelijk gebruik te maken van biobased grondstoffen. Biobased grondstoffen, zijn grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, waarvan hout de belangrijkste grondstof is voor de bouw. Om op een onafhankelijke en uniforme wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vast te leggen heeft SKH samen met SKG-IKOB en KOMO de BRL 7010 ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product’ ontwikkeld”. Biobased bouwen wordt steeds belangrijker, niet alleen vanwege de doelstellingen van de overheid om de Nederlandse economie circulair te maken, maar ook omdat er de komende jaren 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden. Dit laatste is niet mogelijk als er op een traditionele manier gebouwd blijft worden, vanwege alle CO2, stikstof en PFAS regels en normen.

Een van de drie doelstellingen van de Nederlandse overheid om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken is zoveel mogelijk gebruik te maken van biobased grondstoffen. Biobased grondstoffen, zijn grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, waarvan hout de belangrijkste grondstof is voor de bouw. Om op een onafhankelijke en uniforme wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vast te leggen heeft SKH samen met SKG-IKOB en KOMO de BRL 7010 ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product’ ontwikkeld”. Biobased bouwen wordt steeds belangrijker, niet alleen vanwege de doelstellingen van de overheid om de Nederlandse economie circulair te maken, maar ook omdat er de komende jaren 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden. Dit laatste is niet mogelijk als er op een traditionele manier gebouwd blijft worden, vanwege alle CO2, stikstof en PFAS regels en normen.

Omdat houten bouwproducten een positieve bijdrage leveren in het realiseren van beide doelstellingen heeft SKH voor alle concept I en -II kozijnen en ramen het minimale biobased gehalte laten bepalen en is samen met de NBvT afgesproken dat alle NBvT leden voor de rest van het jaar 2022 GRATIS de BRL 7010 aanvulling krijgen op hun certificaat. U mag vanaf nu op al uw concept I en II geveltimmerwerk (ramen en kozijnen), die voorzien zijn van het KOMO-logo, ook ‘hernieuwbaarheidslogo klasse 2’ aanbrengen.

Dit logo mag op al uw uitingen gebruikt worden in relatie tot het concept I en II geveltimmerwerk (ramen en kozijnen) dat onder certificaat wordt geleverd.