23 februari 2017
Nieuws

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Onder het nieuwe stelsel van de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) is het bij vergunningplichtige bouwwerken verplicht om een door de Toelatings Organisatie TO goedgekeurd ‘instrument’ in te zetten. Met zo’n instrument kan worden voldaan aan de vereisten van de wet én aan private kwaliteitseisen. KiK, het eerste kwaliteitsborgingsinstrument, is gereed. Het zal zodra dat mogelijk is aan de TO ter toelating worden aangeboden. KiK is ontwikkeld op basis van gebruikersspecificaties van 30 (branche)organisaties in en rond de bouw.

KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging en is beschikbaar in drie modules, die gebruik maken van hetzelfde systeem: KiK voor ontwikkelaars & voorschrijvers, KiK voor bouwers en KiK voor kwaliteitsborgers. Omdat de modules nauw op elkaar aansluiten, stelt het instrument alle betrokken partijen in staat dezelfde taal te spreken en zo soepel samen te werken aan de gewenste bouwkwaliteit. In alle ‘gevolgklassen’ die de Wkb kent en bij alle soorten bouwwerken in woning-, utiliteits, weg- en waterbouw. Bij niet-vergunningplichtige bouwwerken is KiK eveneens inzetbaar als kwaliteitsbevorderende tool. Daarmee is KiK de verbindende factor in bouwkwaliteit.

Door de praktijk, voor de praktijk

Omdat KiK door KOMO is ontwikkeld op verzoek van en in nauwe samenwerking met de markt, met dit doel verenigd in het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS), zijn per gebruikersgroep alle voordelen samengebracht en onderling op elkaar afgestemd. Die aanbeveling wordt ondersteund door praktijktests (pilots) in de actuele bouw. Op basis van de ervaringen zullen eventuele verdere verfijningen in KiK worden doorgevoerd. KiK is een dynamisch instrument, dat KOMO steeds actualiseert op basis van o.a. gebruikersinput.

De kwaliteitsborger speelt de eerste viool

De voordelen van KiK voor algemene bouwkwaliteit én de specifieke voordelen voor iedere doelgroep zijn overzichtelijk gemaakt op de website kik-komo.nl. Op deze site staat ook hoe KiK werkt. Onder de Wkb geldt: geen vergunningplichtig project zonder gekwalificeerde kwaliteitsborger én een toegelaten instrument. Met KiK speelt de kwaliteitsborger de eerste viool: toonaangevend, maar altijd harmonieus in de maat met de overige actoren in de bouwkolom. En dat werkt in ieders belang. Het is inmiddels mogelijk om in te schrijven voor KiK: modules, prijzen en voorwaarden.