26 januari 2022
Nieuws

KOMO-gecertificeerde product nu ook met ‘groen’ verklaring Aantoonbaar maken van biobased en hergebruikte producten.

Stel u neemt zich voor zo min mogelijk milieubelastende producten te gebruiken, hoe maakt u dat aantoonbaar?

KOMO-gecertificeerde product nu ook met ‘groen’ verklaring

Aantoonbaar maken van biobased en hergebruikte producten.

Stel u neemt zich voor zo min mogelijk milieubelastende producten te gebruiken, hoe maakt u dat aantoonbaar?

Herkomst van bouwproducten

Bouwproducten zijn onder te verdelen in drie categorieën als je kijkt naar de herkomst.
Hernieuwbare grondstoffen;

  • Biobased/hergroeibare grondstoffen, waarbij voor de bouw hout verreweg de belangrijkste is (95%), maar waar ook grondstoffen als vlas, stro, hennep en riet, etc. onder vallen;
  • Herwinbare grondstoffen, zoals grind, zand, leem, klei en schelpen;

Niet hernieuwbare grondstoffen

  • De metalen en fossiele geologische grondstoffen, zoals olie, gas, mineralen, kalk en gips.

Van deze drie categorieën zijn de eerste twee, de hernieuwbare grondstoffen, het minst milieubelastend. En van de derde categorie kunnen we zeggen dat het van belang is dat deze grondstoffen alleen nog maar circulair worden toegepast, oftewel dat deze in ieder geval te recyclen of te hergebruiken zijn.

Aantoonbaar maken van hergebruikte en duurzame grondstoffen

Beeld u eens in hoe gunstig het zou zijn als u kunt aantonen dat uw producten goed scoren op duurzaamheid en hergebruik. Dan vraagt u zich wellicht af:

  • Is er een manier om dit op uniforme en onafhankelijk wijze aan te tonen?

En voor bouwproducten waarvan een gedeelte gerecycled is.

  • Hoe toon ik op uniforme en onafhankelijke wijze aan welk percentage gerecycled materiaal is toegepast?

En in het algemeen.

  • Hoe blijven we de kwaliteit waarborgen?

KOMO geeft antwoord

Voor enorm veel bouwproducten bestaat er een KOMO-BRL. Zo’n BRL is een document dat alle informatie bevat voor het aantonen van een kwaliteitsniveau van een bepaald product/realisatieproces/persoon/dienst. De opgenomen eisen kunnen betrekking hebben op zowel het privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als het publiekrecht (idem van overheden).

Met de nieuwe horizontale beoordelingsrichtlijn (BRL) 7010 ‘Hernieuwbare- , dan wel gerecyclede content van het KOMO gecertificeerde product’ zijn de basisregels vastgesteld waarmee van KOMO-gecertificeerde producten aanvullend en onafhankelijk kan worden bepaald in welke mate er sprake is van duurzame en hergebruikte grondstoffen.

De kwaliteit van het KOMO-gecertificeerde product is dus geborgd in de betreffende product BRL en met de BRL 7010 kunnen we daar nu een ‘groene paraplu’ overheen leggen.

Groene paraplu met BRL 7010

Duurzaam bouwen start met kwalitatief goed bouwen en daarbij dient de keuze als eerste te vallen op biobased/herwinbare materialen. Als dat laatste niet gerealiseerd kan worden dient gekozen te worden voor gerecyclede/te recyclen materialen. In die volgorde.

We gaan dus vanwege de aantoonbare kwaliteit uit van de eis dat een product KOMO-gecertificeerd moet zijn om daarnaast in het bezit te kunnen komen van de aanvullende “groene” verklaring uit de horizontale BRL 7010. Daarvoor dient bepaald te worden welk percentage biobased/hergroeibare en herwinbare content er in het product zit. Of in geval van niet-hernieuwbare grondstoffen het percentage aan gerecyclede content

Aan de slag?

Begonnen we dit artikel met drie vragen over hoe u kunt aantonen dat uw producten goed scoren op duurzaamheid en hergebruik mét een verklaring van kwaliteit. Wij denken dat nadat u deze tekst heeft gelezen, u deze kunt afvinken!

Wilt u, naast helemaal klaar zijn voor de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb), – zie andere artikelen in deze nieuwsbrief -, ook met uw KOMO-gecertificeerd product laten zien een bijdrage te leveren aan een milieuvriendelijker bouwproces, neem dan contact op met Robert Daamen (r.daamen@skh.nl, 0317 453 425).