29 mei 2017
Nieuws

Houtskeletbouw fabriek DUPAC mag als eerste Belgische onderneming CE-markering voeren op houten Kerto-Ripa® LVL elementen van de Finse producent Metsä Wood.

Op 18 mei jongstleden heeft Oscar van Doorn, directeur van SKH, in aanwezigheid van de Finse ambassadeur, het certificaat volgens ETA-07/0029 uitgereikt aan DUPAC cvba.

Lees verder onder de afbeelding
houtskeletbouw-fabriek-dupac

Hiermee heeft DUPAC aangetoond dat zij volgens de strenge kwaliteitseisen zoals opgesteld door Metsä Wood, Kerto-Ripa® LVL elementen kunnen produceren. Daar het concept door Metsä Wood binnen de CE systematiek is ondergebracht dient de kwaliteit door een onafhankelijke partner gecontroleerd te worden. SKH is blij dat Metsä Wood voor een onafhankelijke kennispartner heeft gekozen. De onafhankelijke controle met de daarbij horende begeleiding en focus op kwaliteit passen zowel bij Metsä Wood, DUPAC als SKH.