22 mei 2018
Nieuws

Beoordelingsgrondslag BGS-002 Schroeven

Schroeven, zijn niet meer weg te denken in het dagelijks gebruik. Ze zijn er in alle vormen, maten en materialen en worden toegepast met en zonder dragende functie.

Lees verder onder de afbeelding
skh-bgs-002-schroeven

Schroeven zijn in hun toepassing dus ongelooflijk belangrijk en er kan dan ook veel afhangen van de geleverde en gedeclareerde prestatie. De gebruiker moet blindelings kunnen vertrouwen in de gedeclareerde prestatie of het nu gaat om het bevestigen van plaatmateriaal op grote hoogtes of het in elkaar schroeven van trappen. Daarnaast leveren schroeven een essentiële bijdrage in het inbraakwerend maken van houten gevelelementen en zijn daarom opgenomen in de SKH-Publicatie 98-08 ‘Inbraakwerend geveltimmerwerk’.

De BGS-002 ‘Beoordelingsgrondslag voor schroeven geschikt voor hout en houtachtige plaatmaterialen’ geeft de gebruiker de zekerheid dat de, onder dit keurmerk, geleverde schroeven voldoen en blijven voldoende aan de verwachte prestaties.

Uitgangspunt bij de toetsing van de eigenschappen is de door de fabrikant opgegeven representatieve waarde voor de betreffende eigenschap. Hierbij dient de waarde in een initieel onderzoek gelijk of hoger te zijn dan de waarde opgegeven door de fabrikant. Hiertoe vindt er een vergelijking, van de waarden gevonden tussen 2 verschillende batches, plaats. Voor inbraakwerende schroeven vindt een vergelijking plaats met de referentieschroef zoals beschreven in SKH-Publicatie 98-08.

Naast het initieel toetsen van de eigenschappen worden tevens periodiek de uittreksterkte, het vloeimoment, de afmetingen en de uittreksterkte ten behoeve van inbraakwerendheid gecontroleerd.

Op deze manier wordt geborgd dat de gebruiker blindelings kan blijven vertrouwen op de gedeclareerde waardes.

Download de BGS ‘Beoordelingsgrondslag voor schroeven geschikt voor hout en houtachtige plaatmaterialen’.