19 januari 2017
Nieuws

SKH reikt KOMO® productcertificaten uit ‘Vulmiddelen voor hout’ o.b.v. de nieuwe BRL 0807

Na bijna drie jaar onderzoek en overleg hebben verschillende marktpartijen samen met SHR en SKH de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’ opgesteld. Het is hiermee vanaf 21-12-2016 voor het eerst mogelijk om reparatiemiddelen door een onafhankelijk certificatie instituut KOMO te certificeren.

Lees verder onder de afbeelding
foto-uitreiking-certificaat-o-b-v-brl-0807-aan-renovaid-januari-2017-op-de-foto-v-l-n-r-oscar-van-doorn-skh-en-henk-ter-heegde-en-paul-van-loon-van-renovaid

In de BRL wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten reparaties en afhankelijk hiervan dient een bijpassend testprogramma doorlopen te worden. De BRL kent 13 verschillende soorten reparaties, van droogscheuren kleiner dan 20 mm tot complete deelvervangingen van kozijnhoeken. Het zijn daarmee niet alleen de middelen die in de timmerindustrie gebruikt worden die gecertificeerd kunnen worden, maar ook de middelen die toegepast worden in de renovatiemarkt. Er is nu voor het eerst een regeling waarmee een onafhankelijke deskundige partij zijn vertrouwen uitspreekt in reparatiemiddelen.

Deze certificatie geeft de afnemer en eindgebruiker de garantie dat het product en het productieproces periodiek worden gecontroleerd door middel van audits in de fabriek. Daarnaast worden steekproefsgewijs testen uitgevoerd. De certificatie houdt in dat er naast de kwaliteitseisen ook eisen betreffende duurzaamheid, overschilderbaarheid, hechting, krimp- en zwelgedrag, uittreksterkte schroeven, sterktebepaling hoekverbinding en praktische bruikbaarheid worden gesteld.

De eerste SKH-KOMO® productcertificaten zijn inmiddels uitgereikt aan Repair Care International B.V. en Renovaid B.V.

Wilt u uw reparatiemiddelen ook laten certificeren volgens deze nieuwe BRL 0807 dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met dhr. R.T.F.J. (Robert) Daamen, tel. 0317 – 45 34 25.