27 mei 2019
Nieuws

SKH-BGS 009 ‘Montage van daglichtsystemen in daken’ uitgebreid met de mogelijkheid tot procescertificatie

Naast de mogelijkheid van persoonscertificatie is de SKH-Beoordelingsgrondslag (BGS) 009 voor het monteren van daglichtsystemen nu verder uitgebreid met de mogelijkheid van procescertificatie. Doelstelling is om de kwaliteit van de montage van daglichtsystemen zoals dakramen te vergroten. Niet alleen door het kennisniveau van de monteur van het dakraam te verhogen door middel van opleiding, zoals bij de persoonscertificatie, maar nu ook door controles tijdens de montage van het dakraam in het dak, door SKH als onafhankelijke certificatie-instelling.

Lees verder onder de afbeelding
montage-dakraam-bgs-009

Het bijzondere van de aangepaste BGS is dat de richtlijn niet alleen eisen stelt aan de juiste montage. De richtlijn biedt ook oplossingen die de monteur kan gebruiken om aan deze eisen te voldoen. Als de dakramen worden gemonteerd volgens de BGS dan wordt ook voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt. Belangrijk voor de eigenaar van de woning omdat deze dan zekerheid krijgt over de juiste montage van het dakraam zonder waterlekkage, tocht of andere gebreken. Maar zeker ook belangrijk voor de monteur omdat deze dan de risico’s beperkt in het kader van de aansprakelijkheid zoals die zijn vastgelegd in de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De BGS 009 sluit hiermee direct aan bij de Wkb die van kracht wordt in 2021. Ook voor aannemers dus interessant omdat met de montage van een dakraam door een proces gecertificeerde monteur, er voor de kwaliteitsborger is aangetoond dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

De BGS 009 ‘Montage van daglichtsystemen in daken’ is opgesteld door SKH in samenwerking met de volgende partijen:

  • Dakvenstermeesters, Montage keurmerk
  • Fakro Nederland, dakramen.
  • NBvT, Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
  • Prodak, belangenvereniging van producenten van dakelementen en daksegmenten
  • S.A. Roto Frank N.V, dakramen
  • SHR, testinstituut, kenniscentrum, adviespartner
  • VLOK, branchevereniging voor klussenbedrijven

Bent u als montagebedrijf van dakramen geïnteresseerd in certificatie overeenkomstig de BGS 009 dan kunt u contact opnemen met Bas van Etten van SKH.