29 oktober 2018
Nieuws

De accreditatie van SKH voor PEFC boscertificering is een feit

Sinds 8 oktober jl. is SKH geaccrediteerd voor PEFC Bos-certificering. Hiermee is SKH de eerste en enige certificerende instelling die bevoegd is om PEFC boscertificaten in Nederland uit te geven.

Lees verder onder de afbeelding
pefc-boscertificering-3

De PEFC standaard duurzaam bosbeheer geeft grote en kleine boseigenaren in Nederland de mogelijkheid om hout op de markt te zetten dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Deze standaard voor duurzaam bosbeheer voldoet aan de eisen van PEFC International en is tevens toegespitst op de bestaande wet- en regelgeving in de Nederlandse bosbouw.

Certificering aan de hand van deze praktische standaard is een uitstekende manier voor boseigenaren om aan klanten en de naaste omgeving te bewijzen dat het bosbeheer op een verantwoordelijke en duurzame manier wordt uitgevoerd.

Als een bos zelf geen inkomsten genereerd zal het behoud altijd afhankelijk zijn van subsidies of giften. Door het oogsten van hout komen er inkomsten beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het onderhoud en behoud van het bos. Het is daarnaast natuurlijk belangrijk dat dit op een verantwoorde manier gebeurd.

PEFC boscertificering gaat dan ook hand in hand met het doel om het bos voor de toekomstige generaties te behouden, door het te beheren en te gebruiken op een duurzame manier.

Voor meer informatie over PEFC boscertificering:
www.pefcnederland.nl