24 oktober 2019
Nieuws

CE gemarkeerde brandwerende ramen en draaivalramen volgens NEN-EN 16034

Brand- en rookwerendheid wordt in Europa een steeds belangrijker thema; denk bijvoorbeeld aan de brand in een groot flatgebouw in Londen in 2017. Voor SKH reden te meer om haar accreditatiescope hierop uit te breiden. Echter uitbreiding van een scope is als het kip en het ei verhaal. Uitbreiding kan alleen aan de hand van een dossier van een producent die brandwerende gevelelementen kan maken. Echter om brandwerende gevelelementen die aan de norm voldoen te beoordelen, heb je een geaccrediteerde gecertificeerde instelling nodig (kip en het ei).

Lees verder onder de afbeelding
ce-certificaat-brandwerende-ramen-voor-webo-24-10-2019

SKH heeft, om de scope uit te breiden, WEBO met als projectleider Jan Nijmeijer, bereid gevonden om dit proces aan te gaan. Nu SKH, dankzij deze gezamenlijke actie, officieel geaccrediteerd is voor de NEN-EN 16034 heeft WEBO als eerste van SKH het certificaat mogen ontvangen. Dit betekent dat WEBO vanaf heden brandwerende draaivalramen en uitzetramen (met en zonder zijlicht) met CE mag verkopen. Zie uitreiking certificaat Oscar van Doorn (directeur SKH) aan Willem Haase (directeur WEBO). SKH feliciteert WEBO nogmaals met het behalen van het certificaat ‘Brandwerende ramen en draaivalramen (met en zonder zijlicht)’.