13 februari 2018
Nieuws

Procescertificering op basis van de URL 0802-1001 ‘Montage van niet-dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’

Door veranderende regelgeving, nieuwe constructies en het gebruik van nieuwe materialen wordt het steeds complexer het proces op de bouwplaats beheersbaar te houden.

Lees verder onder de afbeelding
foto-bij-artikel-procescertificering-url-0802-1001-binnenspouwbladen

Een voorbeeld is het monteren van ‘niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’. Hierbij speelt vakmanschap een grote rol. De volgende zaken verdienen bijvoorbeeld extra veel aandacht:

  • de positionering en de juiste wijze van aanbrengen van de verankering;
  • het voorkomen van isolatielekken;
  • het verzorgen van goede luchtdichtingen en waterkeringen;
  • de brandwerendheid waarborgen;
  • controle op toepassen van de juiste materialen voor bijvoorbeeld brand, geluid, verankeringen, luchtdichtingen en waterkeringen.

Met het procescertificaat 0802-1001 ‘Montage van niet-dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elelmenten’ zijn de risico’s beheersbaar want:

  • er zijn richtlijnen opgesteld voor het proces van de montage;
  • er vindt controle plaats op het montageproces en op de toegepaste materialen;
  • certificaathouders worden steekproefsgewijs gecontroleerd op het uitgevoerde proces en een thermografisch onderzoek op locatie.

De meerwaarde in deze certificering is dat aantoonbaar gemaakt wordt dat naast de gevelelementen ook de bouwkundige aansluiting voldoet aan de regelgeving.

Download hier de Uitvoeringsrichtlijn URL 0802-1001 ‘Montage van niet-dragende houten binnenspouwbladen en gevelvullende elementen’