11 juli 2016
Nieuws

SKH reikt eerste persoonscertificaten uit voor luchtdichtheidsmeters

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging Voor Luchtdichtheidsmetingen (NBVL, www.nbvl.nl) is in samenwerking met SKH de beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast c.q. voorbereid op de ISO 9972: 2015.

Lees verder onder de afbeelding
skh-uitreiking-eerste-persoonscertificaat-pasjes

De bedrijven “Thermodicht” in de persoon van Herman Bos en “Raak Energie advies” in de persoon van Marcel Nooijen hebben de bij deze BGS 13-01 behorende persoonscertificaten uitgereikt gekregen, daar zij hebben aangetoond te voldoen aan de eisen gesteld in deze BGS.

Zowel het kwaliteitssysteem en de door beide heren uitgevoerde metingen voldeden ruimschoots aan de eisen van de BGS 13-01. Met de bijbehorende persoonlijke passen kan worden aangetoond dat ze vakbekwaam zijn voor het uitvoeren van deze metingen. De persoonlijke passen hebben een geldigheid van drie jaar geldig waarna opnieuw moet worden aangetoond dat de kennis op peil is gehouden en gebleven.

De SKH-Beoordelingsgrondslag is een praktische uitwerking van de normen NEN 2686, NEN-EN 13829 en NEN-EN-ISO 9972:2015. Deze normen zijn niet allesomvattend en een reden voor interpretatieverschillen. Deze interpretatieverschillen worden weggenomen in de BGS 13-01.

Deze BGS wordt geschreven door Herman Bos, Frans Dam, Erik Giesen, Marcel Nooijen, Eddy Taelman, Bas Spit.

De SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 kunt u downloaden op www.skh.nl.