19 januari 2016
Nieuws

KOMO nieuws update januari 2016

Privaat keurmerk naast CE-markering gewoon mogelijk

Private keurmerken, bijvoorbeeld voor producten in de bouw- en infrabranche, kunnen prima bestaan naast de CE-markering. Mits die private keurmerken vrijwillig zijn en mits ze geen verwarring veroorzaken in relatie tot de CE-markering. Dat stelt Hans Erik Woldendorp, wetgevingsjuristbij het ministerie van Infrastructuur en milieu (dat is het ministerie waaronder de ILT ressorteert) in het juridische vakblad Vastgoedrecht 2015-6 van december 2015.

Dreigt er een nieuw Fyra-schandaal rond CE-markering?

Jan Klapwijk, unitmanager bij KIWA Nederland, stelt de vraag (in Cobouw 6 januari 2016) of rond CE-markering van bouwmaterialen een nieuw Fyra-schandaal in de maak is. In het Fyra-debacle was één van de conclusies van de Parlementaire Commissie dat ‘de activiteiten van de keuringsinstantie en van de ILT te veel gericht (zijn) op toetsing van processen en te weinig op keuring van de treinen zelf’. Dit is, zegt Jan Klapwijk, precies waar CE-markering tekortschiet ten opzichte van een kwaliteitskeurmerk, zoals dat van KOMO, dat immers een objectieve en deskundige toetsing kent.