27 september 2017
Nieuws

Hoe bouw je een houten gevel die aan alle brandeisen voldoet?

Wanneer voldoet een gevel met houten bekleding aan de eisen die het Bouwbesluit aan brandveiligheid stelt?

Lees verder onder de afbeelding
houten-gevelbekleding

Certificeringsinstantie SKH uit Wageningen geeft daar in een recente publicatie antwoord op.

“Er bestaat nog vaak onduidelijkheid over de vereiste brandklasse voor gevels met houten bekleding. Dat is vaak het gevolg van onbekendheid met de eisen die ten aanzien van brandoverslag in de NEN 6068 aan gevels worden gesteld. Onze nieuwe publicatie ‘Brandklasse houten gevelbekleding’ schept duidelijkheid over deze eisen en geeft aan hoe er aan kan worden voldaan.” Aan het woord is Bas van Etten, projectleider bij SKH. “De brandklasse wordt bepaald voor het samenstel van materialen dat een bepaalde constructie vormt. Houten gevels zijn een aandachtspunt omdat veel houtsoorten niet ‘vanzelf’ voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. Maar wél met de juiste maatregelen.”

Lastig te bepalen

Aanleiding voor de publicatie was voor SKH dat er in de praktijk veel vragen leven over de eisen aan gevels met betrekking tot brand. “Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandklasse van gevels. Deze eisen zijn duidelijk geformuleerd in het Bouwbesluit. Maar het Bouwbesluit stelt echter ook eisen aan de brandoverslag en wijst daarvoor de NEN 6068 aan. In deze norm worden nadere en vaak ook zwaardere eisen aan de brandklasse van gevels gesteld. Maar die eisen zijn lastig te bepalen.”

Stappenplan

De SKH-publicatie geeft antwoord op de vraag op welke manieren een gevel voldoet aan alle daaraan gestelde brandklasse-eisen. Er wordt uiteengezet hoe bij een houten gevelbekleding een bepaalde brandklasse gerealiseerd kan worden. De openheid van de gevelbekleding heeft daarbij invloed op de brandklasse van samengestelde gevels.

Onderdeel van de publicatie is een stappenplan met de meest voorkomende situaties, waarmee de eis voor het betreffende geveldeel kan worden bepaald.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Cobouw, 25-09-2017