Nieuws

Lees hier al het nieuws omtrent de organisatie SKH, zowel actueel als artikelen uit het archief.

‘Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen’
29 mei 2017
Nieuws

‘Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen’

Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen. In elk geval in Engeland, zo concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Lees meer
‘Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen’
29 mei 2017
Nieuws

‘Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen’

Private kwaliteitsborging in de bouw leidt tot meer klantvriendelijkheid en snellere processen. In elk geval in Engeland, zo concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Eerste CE-certificaat Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt aan Heko Spanten Ede
11 april 2017
Nieuws

Eerste CE-certificaat Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt aan Heko Spanten Ede

Aan de heer Lambert van den Bosch, directeur van Heko Spanten Ede B.V. is vanmiddag het eerste CE certificaat voor Gelijmd gelamineerd hout uitgereikt door Oscar van Doorn, directeur van SKH.

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit
23 februari 2017
Nieuws

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

Met KiK van KOMO werken bouwpartijen soepel samen aan kwaliteit

SKH reikt persoonscertificaat Dakvenstermeesters Montage Keurmerk uit
31 januari 2017
Nieuws

SKH reikt persoonscertificaat Dakvenstermeesters Montage Keurmerk uit

SKH reikte onlangs de eerste persoonscertificaten uit voor het Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Montagebedrijven van dakvensters en daklichten kunnen de medewerkers laten beschikken over een Dakvenstermeesters Montage Keurmerk. Voor het verkrijgen van het keurmerk volgen de monteurs een opleiding en doen examen.

SKH reikt KOMO® productcertificaten uit ‘Vulmiddelen voor hout’ o.b.v. de nieuwe BRL 0807
19 januari 2017
Nieuws

SKH reikt KOMO® productcertificaten uit ‘Vulmiddelen voor hout’ o.b.v. de nieuwe BRL 0807

Na bijna drie jaar onderzoek en overleg hebben verschillende marktpartijen samen met SHR en SKH de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’ opgesteld. Het is hiermee vanaf 21-12-2016 voor het eerst mogelijk om reparatiemiddelen door een onafhankelijk certificatie instituut KOMO te certificeren.

SKH reikt KOMO certificaat en 300e Erkende Aansluiting uit aan Timmerfabriek Ebbers
27 september 2016
Nieuws

SKH reikt KOMO certificaat en 300e Erkende Aansluiting uit aan Timmerfabriek Ebbers

Maarten Ebbers van Timmerfabriek Ebbers ontving donderdag 22 september het KOMO certificaat ‘Houten buitendeuren concepten I en II’.

SKH reikt eerste persoonscertificaten uit voor luchtdichtheidsmeters
11 juli 2016
Nieuws

SKH reikt eerste persoonscertificaten uit voor luchtdichtheidsmeters

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging Voor Luchtdichtheidsmetingen (NBVL, www.nbvl.nl) is in samenwerking met SKH de beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast c.q. voorbereid op de ISO 9972: 2015.

Bouwbesluit-aansluitdocument
23 juni 2016
Nieuws

Bouwbesluit-aansluitdocument

Het SKH BB-aansluitdocument is door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), als vertegenwoordiger van de overheid, beoordeeld en akkoord bevonden.

Eerste PEFC-bosbeheercertificaten
21 juni 2016
Nieuws

Eerste PEFC-bosbeheercertificaten

De drie PEFC-certificaten voor duurzaam bosbeheer in Nederland zijn toegekend aan eigenaar Wim Boom van Landgoed De Barkel, aan Hans Gierveld van Landgoed Twickel en aan Jan Zandvoort van Landgoed Weldam.

Eerste pilot KOMO Instrument Kwaliteitsborging samen met Janssen de Jong Groep van start
13 juni 2016
Nieuws

Eerste pilot KOMO Instrument Kwaliteitsborging samen met Janssen de Jong Groep van start

Het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK) is op verzoek van en in nauwe samen­werking met 25 brancheorganisaties rond de bouw ontwikkeld. Het zal daarom kunnen rekenen op zeer brede marktacceptatie en maakt nu al bouwen mogelijk volgens de nieuwe wet, die onlangs bij de Kamer werd ingediend. KIK is geschikt voor alle in die wet zogenoemde gevolgklassen: de gevolgklassen 1,2 en 3. Het bouwproject van Hercuton betreft de gevolgklasse 2.

STABU en KOMO bundelen krachten voor bouw- en installatiesector
13 juni 2016
Nieuws

STABU en KOMO bundelen krachten voor bouw- en installatiesector

Nu minister Blok de WkB naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en het wetsontwerp naar verwachting zal worden aangenomen, is een overgang naar particuliere in plaats van publieke kwaliteitsborging aanstaande. KOMO en STABU verwachten daarbij een toonaangevende rol te spelen door bestek voorbereiders, architecten, bouwers en particuliere kwaliteitsborgers te faciliteren met een specificatiesystematiek en kwaliteitsborgings­instrumentarium dat op brede marktacceptatie kan rekenen.

SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast aan Europese norm m.b.t. Luchtdichtheidsmetingen.
1 juni 2016
Nieuws

SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 “Luchtdichtheidsmetingen” aangepast aan Europese norm m.b.t. Luchtdichtheidsmetingen.

In 2015 is de nieuwe Europese norm ISO 9972: 2015 geïntroduceerd m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen.

KOMO biedt QR codes voor de KOMO certificaten
24 februari 2016
Nieuws

KOMO biedt QR codes voor de KOMO certificaten

Voor de private kwaliteitsborging is het van belang dat een borger op een eenvoudige wijze de inhoud van een certificaat kan vinden en toetsen c.q. kan nagaan of deze nog geldig is. Met een QR code kan een borger met een tablet of mobile telefoon eenvoudig een certificaat inzien of downloaden.

KOMO nieuws update januari 2016
19 januari 2016
Nieuws

KOMO nieuws update januari 2016

Private keurmerken, bijvoorbeeld voor producten in de bouw- en infrabranche, kunnen prima bestaan naast de CE-markering.

KOMO introduceert het KOMO risicomodel
10 december 2015
Nieuws

KOMO introduceert het KOMO risicomodel

Met het KOMO Risicomodel voeren bouwpartijen risico-inventarisaties uit en bepalen zij het risicoprofiel van een bouwproject. Dé manier om geïdentificeerde risico’s in het KOMO Risicomodel af te dekken is het kiezen van gecertificeerde producten en toepassingsprocessen. De ‘beloning’ volgt direct: doordat op basis hiervan minder intensief toezicht door de kwaliteitsborgers tijdens bouwproces noodzakelijk is (kostenbesparing!).

Folder platform voorbereiding stelstelherziening
3 december 2015
Nieuws

Folder platform voorbereiding stelstelherziening

De bouw staat aan de vooravond van een enorme impuls in kwaliteitsdenken. Eind dit jaar komt Minister Blok met een wetsvoorstel om het toezicht op de bouw in de toekomst op een andere wijze te organiseren.

Persbericht KOMO: Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar
2 november 2015
Nieuws

Persbericht KOMO: Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO.

SKH introduceert Qex-keurmerk voor stofafzuiginstallaties
11 juni 2015
Nieuws

SKH introduceert Qex-keurmerk voor stofafzuiginstallaties

Door de toenemende vraag en behoefte voor een keurmerk vanuit andere industrieën zoals kunststof, papier, veevoeder, metaal, voedingsmiddelen industrie, dekte het KH-keurmerk niet langer volledig de lading. Aanpassing van de regeling was noodzakelijk. Mede door de afzet van installaties naar het buitenland is er voor het keurmerk tevens gekozen voor een internationale benaming en het oude vanaf 3 juni vervangen door het Qex-Keurmerk, dat staat voor Quality Extraction Systems.