Klachten en beroepen / Complaints / Appeals

Indien u een klacht heeft kunt u zich wenden tot SKH.

placeholder

Indien u een klacht heeft kunt u zich wenden tot SKH. Deze klacht zal worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure. Klachtenprocedure downloaden

Uw klacht kan gaan over een gecertificeerd product, of SKH zelf. Indien de klacht een certificatieschema betreft die niet beheerd wordt door SKH kunt u deze klacht natuurlijk ook neerleggen bij de betreffende schemabeheerder zoals FSC®/PEFC/SSVV/SCCM/ SMK etc. Wij verstrekken u graag de contactgegevens.

Indien u een klacht heeft over een door SKH gecertificeerd product kunt u het best eerst contact opnemen met de certificaathouder. Als u niet tot een overeenkomst kunt komen met uw leverancier kunt u SKH schriftelijk vragen om arbitrage.
Indien u klachten heeft over de werkzaamheden of werkwijze van SKH kunt u uw klacht schriftelijk indienen en richten aan de directeur.
Indien u een beroep wilt instellen tegen een beslissing van SKH  kunt u overeenkomstig artikel 7 van SKH Reglement voor het Scheidsgerecht uw verzoek daartoe aangetekend richten aan de directeur van SKH.

Voor dit proces zijn de eisen voor geheimhouding van toepassing.

Complaints/Appeals

Please contact SKH if you have any complaints. This complaint will be settled according to the complaint procedure.
The complaint procedure is available in the following languages:

Your complaint can concern a certified product or SKH itself. If the complaint concerns a certification scheme which is not managed by SKH, you can also lodge this complaint with the appropriate administrator such as FSC®/PEFC/SSVV/SCCM/SMK etc. We would be happy to provide their contact details.If you have a complaint about a product that has been certified by SKH, please contact the certificate holder first. If you cannot reach an agreement with your vendor, you can submit a written request to SKH for arbitration.If you have complaints about the work or the approach of SKH, please submit your complaint in writing to the director. If you wish to appeal against a decision of SKH, you can submit this appeal in writing to the director in accordance with Article 7 of the SKH Rules of the  Court of Appeal. The confidentiality requirements apply to this process