Klachten/beroepen

Indien u een klacht heeft kunt u zich wenden tot SKH. Deze klacht zal worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure.
Klachtenprocedure downloaden

Uw klacht kan gaan over een gecertificeerd product, of SKH zelf. Indien de klacht een certificatie schema betreft welke niet beheerd wordt door SKH kunt u deze klacht natuurlijk ook neerleggen bij de betreffende schemabeheerder zoals FSC®/PEFC/SSVV/SCCM/ SMK etc. Wij verstrekken u graag de contactgegevens. 

Indien u een klacht heeft over een door SKH gecertificeerd product kunt u het best eerst contact opnemen met de certificaathouder. Als u niet tot een overeenkomst kunt komen met uw leverancier kunt u SKH schriftelijk vragen om arbitrage.

Indien u klachten heeft over de werkzaamheden of werkwijze van SKH kunt u uw klacht schriftelijk indienen en richten aan de directeur.

Indien u een beroep wilt instellen tegen een beslissing van SKH  kunt u overeenkomstig artikel 7 van SKH Reglement voor het Scheidsgerecht uw verzoek daartoe aangetekend richten aan de directeur van SKH.

Voor dit proces zijn de eisen voor geheimhouding van toepassing.