Testen kwaliteit houtstofafzuiginstallaties en veiligheid

“De houtverwerkende sector moet meer werk maken van brand- en explosiepreventie,” zeggen verzekerings­maatschappijen, Inspectie SZW en de sociale partners. Hoogwaardige, geteste houtstofafzuig­installaties kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Want explosie- en brandgevaar liggen in een houtstofomgeving op de loer.

Houtstofafzuiginstallatie  van een Qex-leverancier

“Wij zien regelmatig onveilige situaties,” zegt een senior arbeidsinspecteur bij Inspectie SZW. “Dan geven we vaak de gelegenheid om te verbeteren binnen een vastgestelde tijd. Bij ernstig gevaar voor personen worden echter de werkzaamheden stilgelegd.” Een veilige houtstofafzuiginstallatie begint bij de aanschaf en onderhoud ervan bij een (Qex)gecertificeerde leverancier. Qex staat voor Quality  Extraction Systems. Een Qex-bedrijf levert goed geteste houtstofafzuiginstallaties en plaatst ze op correcte wijze.

Testen,  verzekering en houtstofafzuiginstallaties

“Ondanks het feit dat men beseft wat de gevolgen kunnen zijn, hebben veel bedrijven de procedures rond houtstofafzuiginstallaties niet goed op orde. Met deskundige begeleiding is brand- en explosie­preventie goed te doen: de juiste, geteste apparatuur en steeds actuele RI&E- en EVD-documenten,” aldus een voormalig Risk Control Consultant. “Zijn de wette­lijk voorgeschreven veiligheden niet in orde, dan kan dat consequenties hebben bij eventuele schade.” Testen helpt!

Werkt  u met hout? Zet nu de stap

Ieder bedrijf dat met houtstof te maken heeft moet een actueel RI&E- en EVD-document hebben. Zet nu de belangrijke stap om problemen met verzekeraars en de Inspectie SZW te voorkómen.

Laat  uw  installatie testen door een Qex- gecertificeerde leverancier.