Komen blusdekens (branddekens) veilig uit testen?

Testen veiligheid van blus/branddekens 
Blusdekens, ook branddekens genoemd, liggen in veel keukens. Doel: het blussen van een vlam-in-de-pan. Uit testen van de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is echter gebleken dat niet alle blusdekens goed werken.

Branddekens: norm geen garantie
Voor blusdekens is er de norm NEN-EN 1869 ‘Blusdekens’. Branddekens getest volgens deze norm zijn geschikt voor vet- en oliebranden. Uit het NVWA-onderzoek met testen volgens de EN 1869 bleek echter dat niet alle dekens aan de norm voldeden en soms zelfs snel in brand vlogen. Ook klopte de informatie op de verpakking vaak niet. Volgens de NVWA is de EN 1869 norm op de verpakking dan ook geen garantie.

Objectief testen van branddekens
Met certificatie van blusdekens door een onafhankelijke certificatie instelling (objectief testen!) zou veel meer zekerheid verkregen kunnen worden: doet een blusdeken waar hij voor bedoeld is? Dooft de branddeken veilig olie- en vetbranden? Naast testen worden dan ook productiecontroles in de fabriek uitgevoerd en verpakkingsinformatie getoetst.

Zekerheid en marktkansen: BRL en testen
Om tot certificering van branddekens over te kunnen gaan is een BRL (beoordelingsrichtlijn) nodig. Die bestaat nog niet. Het zou goed zijn als die er wel was. Dat leidt tot de situatie dat veilige branddekens na testen een keurmerk kunnen krijgen: zekerheid voor consumenten en marktkansen voor producenten.

Bent u fabrikant of leverancier van blusdekens (branddekens)? Samen mogelijkheden voor testen in kaart brengen? Neem contact op met SKH.