Veiligheid

Stofafzuiginstallaties? Met Qex-certificaat goed getest!

Werkt u met houtstof, meel of andere organische producten? Dan is er explosiegevaar. Niet alleen damp, ook stof kan explosief zijn. Dit wordt explosiegevaar vaak ernstig onderschat. Een goed geteste stofafzuiginstallatie is een must.

Testen kwaliteit houtstofafzuiginstallaties en veiligheid

“De houtverwerkende sector moet meer werk maken van brand- en explosiepreventie,” zeggen verzekeringsmaatschappijen, Inspectie SZW en de sociale partners. Kwalitatief hoogwaardige houtstofafzuiginstallaties kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Want explosie- en brandgevaar liggen in een houtstofomgeving op de loer.

Testen kinderbedden met SKH-kwaliteitskeurmerk

kopie-van-skh-quality-logo-pms-356.jpg

Aan kinderbedden en -boxen worden specifieke eisen gesteld. Het gaat immers om de veiligheid van kinderen en dan laten we niets aan het toeval over. Daarom zijn ‘volwassen’ kinderbedden na testen altijd voorzien van het SKH-kwaliteitskeurmerk. Een onder­scheiding die alleen wordt afgegeven aan kinderbedden die voldoen aan het Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen, de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang. 

Kinderboxen testen voor SKH-kwaliteitskeurmerk

kopie-van-skh-quality-logo-pms-356.jpg

Kinderboxen moeten aan specifieke eisen voldoen. Dat is logisch. Veiligheid, kwaliteit en daarmee betrouwbaarheid zijn bij kinderboxen erg belangrijk. Er zijn kinderboxen met het SKH-kwaliteitskeurmerk. Er zijn ook kinderboxen zónder. Het verschil: testen!

Vuilniszakken met KOMO-keurmerk zijn de beste

Er zijn leukere onderwerpen, want vuilnis, daar is toch geen… zak an? Toch hebben we er allemaal mee te maken. U wilt géén vuilniszak die snel scheurt of stuk gaat. Of een die lekt. Wel eens niet-KOMO gekeurde vuilniszakken gebruikt? Dan weet u wat ik bedoel. Het verschil is: testen.