Testen

skh-referentie-0004.jpg

Certificatie betekent: aantonen te voldoen aan omschreven kwali­teitsnormen. En dat bekronen met een corresponderend certificaat.

Of een product, proces of persoon inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, moet worden getoetst door een onafhankelijke, deskundige specialist. Het is noodzakelijk dat deze specialist geaccrediteerd* is voor de testwerkzaamheden die hij uitvoert, óf specifiek is geautoriseerd door SKH. (* door de Raad voor Accreditatie).

Wanneer u certificeert met SKH, kunnen de meeste benodigde testwerkzaamheden worden uitgevoerd door onze preferred supplier: SHR. Maar natuurlijk mag het testwerk ook bij een ander geaccrediteerd of door ons geautoriseerd instituut plaatsvinden.