Service

skh-referentie-klein0008.jpg

0-meting voorafgaand aan certificatie

Wellicht certificeren? Dan is uw uitgangspositie belangrijk. Die bepaalt immers mede of de kwaliteit zodanig is dat een certificatietraject kansrijk kan zijn. SKH verricht 0-metingen voorafgaand aan certificatie, als opmaat voor een certificeringsprocedure of als ijkmoment voor uw organisatie. U weet waar u staat en kunt, als u dat nodig vindt, zelf verdere verbeteringen doorvoeren.

Begeleiding pre-certificatiefase

SKH begeleidt uw organisatie desgewenst tijdens de pre-certificeringsfase. In die fase wordt het certificatietraject dat voor u belangrijk is voorbereid. Na een 0-meting is inzichtelijk of, en zo ja, welke, ‘warming up’ noodzakelijk is voordat de echte wedstrijd begint. Samen met u bekijken we eventueel toepasselijke oefenstof. Bijvoorbeeld het stroomlijnen van de productieflow en/of de mogelijkheden van productoptimalisatie.

Productieflow en productoptimalisatie

De inrichting van productieprocessen, permanente kwaliteitsbeheersing, procedures die daaraan bijdragen én systematische controles vormen samen de ideale opstelling om excellente prestaties te faciliteren. SKH monitort en begeleidt;

U bereikt nieuwe perspectieven. Die niet zelden leiden tot productoptimalisaties waarmee u zich beslissend onderscheidt.

Test SKH!
Bij u op kantoor of bij ons in Wageningen.
Maak een afspraak