Zit kwaliteit in je genen? Dan pas je wellicht bij ons  DNA
Bij SKH draait alles om het objectief aantonen van kwaliteit. Onafhankelijkheid en deskundigheid zijn daarbij essenties; integriteit én een servicegerichte attitude tegelijk onmisbare factoren.

Als kwaliteit in je genen zit, pas jij wellicht bij SKH. Ons DNA wortelt in het hout. Maar in de loop van de jaren zijn opdrachtgevers ons gaan vragen om in een steeds bredere range markten op te treden als (geaccrediteerde) certificatie-instelling of - indien daartoe aangewezen - notified body. Dat doen wij, overtuigd van het belang van specialisatie, alleen als wij beschikken over een ruime mate van markt- en materiekennis in de branches en vakgebieden waar onze certifica­tie- en/of markeringswerkzaamheden worden verlangd.

Klantgeoriënteerd  certificeren
Onze organisatie, en dus onze mensen, zijn er op gericht klanten zekerheid en meerwaarde te bieden. De zekerheid van de certificaten en/of markeringen van hun keuze. En de meerwaarde van een certificatie-traject dat verder gaat dan ‘alleen maar’ het objectief toetsen van kwaliteitsaspecten. Zo dragen onze medewerkers bij aan o.a. productontwikkeling en procesinnovaties en in de organisaties van onze opdrachtgevers. Naast certificeren en/of markeren is een prettige, klantgeoriënteerde instelling daarom een integraal onderdeel van het aanbod van SKH.

Meer informatie over  werken bij SKH
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. P.A. Kipp, telefoon 0317 - 45 34 25 of p.kipp@skh.nl.

Open sollicitaties
Ambitieus? Wij verwelkomen open sollicitaties, mits voorzien van curriculum vitae, cijferlijst en referenties. Mail je open sollicitatie aan mail@skh.nl, t.a.v. de heer P. A. Kipp.