Organisatie

Onze mensen

Onze mensen

Werken bij SKH

Als kwaliteit in je genen zit, pas jij wellicht bij SKH. Ons DNA wortelt in het hout. Maar in de loop van de jaren zijn opdrachtgevers ons gaan vragen om in een steeds bredere range markten op te treden als (geaccrediteerde) certificatie-instelling of - indien daartoe aangewezen - notified body. 

Klachten/beroepen

Indien u een klacht heeft kunt u zich wenden tot SKH. Deze klacht zal worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure

Zekerheid met meerwaarde

skh-referentie-0007.jpg

Product, proces of persoon certificeren? SKH biedt u zekerheid met meerwaarde. De zekerheid van het certificaat van uw keuze. Plus de meerwaarde van bewezen meedenkkracht, uitstekende service, kennis van zaken en jarenlange ervaring. Die meerwaarde maakt het verschil. En dat merkt u.

Werkwijze SKH

In het proces van certificatie of controle van de certificatie eisen gebruiken de SKH auditoren de relevante controle technieken verzameld in de term audit. Hierbij zal de auditor het bedrijf/organisatie /afdeling toetsen of het aan de gestelde eisen voldoet. 

Samenwerkingspartners

SKH werkt met verschillende partners samen voor het uitvoeren van de controles o.a. voor FSC®, PEFC™ en STIP Chain of Custody certificering.

(on)aangekondigde controle bezoeken/audits en audits op afstand

(on)aangekondigde  controle bezoeken/audits en audits op afstand

In een aantal door SKH uitgevoerde certificatieregelingen wordt gesproken over het verrichten van onaangekondigde controle bezoeken/audits.

Vanwege corona hebben deze bezoeken vanaf maart 2020 niet altijd onaangekondigd plaats kunnen vinden en veelal ook op afstand. Hier is steeds beleidsmatig over beslist en dit heeft steeds plaatsgevonden in overeenstemming met de eisen van de regelingen en is steeds via een “pop-up” screen gecommuniceerd op de website van SKH en afgestemd met het CvD van SKH.

Samenwerkingspartner Stichting Erkend Groen

Stichting Erkend Groen

Voor het aanbieden van FSC®, PEFC™ en STIP Chain of Custody certificering werkt SKH samen met Erkend Groen . Binnen deze samenwerking worden de controles bij de certificaathouders in deze sectoren uitgevoerd door gespecialiseerde auditoren van Erkend Groen. De auditoren die Erkend Groen inzet voor  controles, zijn hiervoor gekwalificeerd door SKH. De activiteiten van de Erkend Groen worden daarnaast door het interne controle- en monitoringsprogramma van SKH gecontroleerd.

Samenwerkingspartner SCCI

SCCI,  Stichting Certificatie Creatieve Industrie

Voor het aanbieden van FSC® en PEFC™ Chain of Custody certificering in de creatieve industrie en de grafimedia sector, werkt SKH samen met de SCCI. Binnen deze samenwerking worden de controles bij de certificaathouders in deze sectoren uitgevoerd door gespecialiseerde auditoren van de SCCI. Zij hebben namelijk de kennis en ervaring van de processen binnen de creatieve industrie. De auditoren die de SCCI voor deze controles inzet, zijn hiervoor gekwalificeerd door SKH. De activiteiten van de SCCI worden daarnaast door het interne controle- en monitoringsprogramma van SKH gecontroleerd.

Samenwerkingspartner VHC Van Hulsen Consulting

VHC Van Hulsen Consulting 

Voor het aanbieden van FSC® en PEFC™ Chain of Custody certificering werkt SKH samen met VHC Van Hulsen Consulting. Binnen deze samenwerking worden de controles bij de certificaathouders in deze sectoren uitgevoerd door een gespecialiseerde auditor van VHC Van Hulsen Consulting. De auditor die VHC Van Hulsen Consulting voor controles inzet, is hiervoor gekwalificeerd door SKH. De activiteiten van VHC Van Hulsen Consulting worden daarnaast door het interne controle- en monitoringsprogramma van SKH gecontroleerd.