Organisatie

Onafhankelijkheid

skh-referentie-0006.jpg

Het management en de directie van SKH verklaren hierbij dat voor een betrouwbaar en transparant certificatieproces het van wezenlijk belang is dat betrokkenen onafhankelijk/onpartijdig zijn van de bedrijven die certificatie wensen.

Onze mensen

Onze mensen

Werken bij SKH

Als kwaliteit in je genen zit, pas jij wellicht bij SKH. Ons DNA wortelt in het hout. Maar in de loop van de jaren zijn opdrachtgevers ons gaan vragen om in een steeds bredere range markten op te treden als (geaccrediteerde) certificatie-instelling of - indien daartoe aangewezen - notified body. 

Klachten/beroepen

Indien u een klacht heeft kunt u zich wenden tot SKH. Deze klacht zal worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure

Zekerheid met meerwaarde

skh-referentie-0007.jpg

Product, proces of persoon certificeren? SKH biedt u zekerheid met meerwaarde. De zekerheid van het certificaat van uw keuze. Plus de meerwaarde van bewezen meedenkkracht, uitstekende service, kennis van zaken en jarenlange ervaring. Die meerwaarde maakt het verschil. En dat merkt u.

Werkwijze SKH

In het proces van certificatie of controle van de certificatie eisen gebruiken de SKH auditoren de relevante controle technieken verzameld in de term audit. Hierbij zal de auditor het bedrijf/organisatie /afdeling toetsen of het aan de gestelde eisen voldoet. 

Samenwerkingspartners

SCCI,  Stichting Certificatie Creatieve Industrie

Voor het aanbieden van FSC® en PEFC™ Chain of Custody certificering in de creatieve industrie en de grafimedia sector, werkt SKH samen met de SCCI. Binnen deze samenwerking worden de controles bij de certificaathouders in deze sectoren uitgevoerd door gespecialiseerde auditoren van de SCCI. Zij hebben namelijk de kennis en ervaring van de processen binnen de creatieve industrie. De auditoren die de SCCI voor deze controles inzet, zijn hiervoor gekwalificeerd door SKH. De activiteiten van de SCCI worden daarnaast door het interne controle- en monitoringsprogramma van SKH gecontroleerd.