Veiligheid

SKH certificeert veiligheid

SKH certificeert producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin wij zelf over uitgebreide kennis beschikken. Dat geldt ook voor het domein veiligheid. Daardoor is een SKH-certificaat niet alleen een meerwaarde voor uw imago, maar ook een pluspunt als het gaat om marktexposure, verzekeringsfaciliteiten, de vertrouwensrelatie met uw opdrachtgevers en is het een bewijsstuk voor controlerende instanties.

In welke certificaties op het gebied van veiligheid is SKH gespecialiseerd?