Milieu

Milieuzorg voor een schone toekomst

Milieuzorg, duurzaamheid, duurzame bronnen, milieu-managementsystemen en het beheersen van risico’s op milieugebied zijn investeringen in een schonere toekomst. Maar natuurlijk ook in verplichte of wenselijke omstandigheden, waaraan uw organisatie moet voldoen. SKH combineert de zekerheid van voldoen aan de juiste normen aan de meerwaarde van daadwerkelijke borging van duurzaamheidsaspecten in uw organisatie. U kunt met SKH zowel processen als personen en producten certificeren.

SKH certificeert milieu-aspecten

SKH certificeert alleen producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin wij zelf over uitgebreide materiekennis beschikken. Dat geldt ook voor het domein milieu. Daardoor is een SKH-certificaat niet alleen een meerwaarde voor uw imago, maar ook een pluspunt als het gaat om marktexposure, verzekeringsfaciliteiten en de vertrouwensrelatie met uw opdrachtgevers.

In welke certificaties op het gebied van milieuzorg is SKH gespecialiseerd?

  • MVO prestatieladder®
  • ISO 14001
  • FSC®
  • PEFCTM
  • STIP
  • Milieukeur GFT-zakken
  • Vuilniszakken