Dienstverlening

Dienstverlening die alle vertrouwen biedt

Certificeren met SKH maakt kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk en toont aan dat de dienstverlener volledig voldoet aan de voor hem (en zijn markt) relevante wet- en regelgeving. Dienstverlening die bekroond is met een SKH-certificaat sluit continuïteitsrisico’s in hoge mate uit, biedt vertrouwen aan marktpartijen, stakeholders en overheden. U verwerft een robuuste uitgangspositie, die bijdraagt aan de marktkansen en daarmee aan het toekomstperspectief van uw organisatie. SKH certificeert voor het keurmerk SCBN Certified Compliance.

SKH certificeert in dienstverlening

SKH certificeert uitsluitend producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin zij uitgebreide materiekennis beschikbaar heeft. Dat geldt ook voor het domein dienstverlening. Daardoor is een SKH-certificaat niet alleen een meerwaarde voor uw imago, maar ook een pluspunt als het gaat om marktexposure, verzekeringsfaciliteiten en de vertrouwensrelatie met uw opdrachtgevers.

In welke certificaties op het gebied van dienstverlening is SKH gespecialiseerd?

SCBN Certified Compliance.  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met SKH.