Agriculture

Agriculture: incentives voor een gezonde branche

De Nederlandse agrarische sector is nauw verweven met de wereldeconomie. 17% van de Nederlandse export van goederen en diensten komt voor rekening van deze branche. De impact van de kwaliteit van producten, processen en personen in de agriculture sector is dan ook, zowel op bedrijfsniveau als in macro-economisch opzicht, van essentieel belang. In het internationale speelveld van wet- en regelgeving, branche-specifieke kwaliteitseisen en andere normgevende omstandigheden wijst SKH de weg. SKH is gevestigd in Wageningen, city of life sciences en hart van het wetenschappelijk onderzoek in agriculture. SKH certificeert voor de keurmerken FSC®, PEFCTM direct gerelateerd aan duurzaam beheer van bossen en STIP.

SKH certificeert in dienstverlening

SKH certificeert uitsluitend producten, processen en personen in branches en vakgebieden waarin zij uitgebreide materiekennis beschikbaar heeft. Dat geldt ook voor het domein agriculture. Daardoor is een SKH-certificaat niet alleen een meerwaarde voor uw imago, maar ook een pluspunt als het gaat om marktexposure, verzekeringsfaciliteiten en de vertrouwensrelatie met uw opdrachtgevers.

In welke certificaties op het gebied van agriculture is SKH gespecialiseerd? 

  • FSC®
  • PEFCTM
  • STIP