SKH Productcertificaat Kinderbedden en - Boxen

kopie-van-skh-quality-logo-pms-356.jpg

SKH is de aangewezen certificatie-instelling voor het certificeren van kindermeubilair. Certificatie leidt, bij gebleken geschiktheid, tot het SKH productcertificaat kinderbedden en -boxen. Het SKH productcertificaat kinderbedden en -boxen wordt beheerd door SKH in Wageningen. Het betreft een kwaliteitsverklaring voor kinderbedden en kinderboxen voor binnengebruik en buitengebruik, zowel in privé-omstandigheden als in openbare gelegenheden, zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kinderafdelingen in ziekenhuizen en kinderafdelingen in andere zorginstellingen.

Wat  bereikt u met het SKH productcertificaat Kinderbedden en -boxen?

Het SKH productcertificaat Kinderbedden en -boxen wordt afgegeven op basis van beoordelingsrichtlijn nr. M/10. Met het SKH productcertificaat toont u aan dat het betreffende kindermeubilair voldoet aan het Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen, de Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang en -wanneer van toepassing- aanvullende eisen aan kinderbedden en kinderboxen voor buitengebruik. Objectieve toetsing hiervan heeft plaatsgevonden door een onafhankelijke, derde deskundige, waardoor de kinderveiligheid van uw product is gecertificeerd. Met het SKH productcertificaat verwerft u een preferente marktpositionering in zowel de consumentenmarkt als in de professionele markt.

SKH  productcertificaat Kinderbedden en -boxen voor uw product?

SKH begeleidt u graag naar het verwerven van het SKH productcertificaat Kinderbedden en -boxen. Dat doen we zorgvuldig, met open oog voor uw belangen, objectief en op basis van de erkende deskundigheid van SKH op het gebied van meubelkwaliteit. Neem contact op voor meer informatie over SKH en het SKH productcertificaat Kinderbedden en -boxen.

SKH productcertificaat Kinderbedden en  -boxen.
 Zekerheid met meerwaarde.