Milieuzorgsysteemcertificatie ISO 14001

iso14001-skh-groen.jpg

Milieuzorgsysteemcertificatie volgens ISO 14001

SKH is geaccrediteerd om uw organisatie te certificeren voor ISO 14001. ISO 14001 is een internationaal erkende norm op het gebied van milieumanagement en eigendom van de organisatie International Organization of Standardization (ISO) in Genève. De systematiek van ISO 14001 is zo ingericht, dat effectieve integratie met het ISO 9001-certificaat uitstekend mogelijk is.

Wat betekent ISO 14001 certificatie?

Certificatie voor ISO 14001 betekent dat een onafhankelijke, externe partij (certificatie-instelling) vaststelt of het milieumanagement van uw organisatie aan de gestelde eisen voldoet. Wat toont u aan als uw organisatie ISO 14001 is gecertificeerd?

  • Er is sprake van een samenhangend milieubeleid;
  • Planning, milieu-risicoanalyse en milieuplan zijn op orde;
  • De juiste maatregelen zijn genomen om implementatie,uitvoering, controle, eventuele correctie en beoordeling door de directie te borgen. 

Essentieel bij certificeren voor ISO 14001 is de formattering van uw milieuzorgsysteem naar aard, omvang en de mate van complexiteit van uw organisatie.

ISO 14001 certificaat verwerven? SKH staat u graag terzijde.

In SKH vindt u een ervaren certificatie-instelling met klantfocus en expertise. SKH certificeert voor ISO 14001 met aandacht en open oog voor uw belangen. Neem contact op voor meer informatie over SKH en het ISO 14001 certificaat.

ISO 14001 en SKH. Zekerheid met meerwaarde.