BRL 2905 Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen

Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen dat volledig voldoet aan de kwaliteitseisen van BRL 2905 kan KOMO-gecertificeerd worden. Het product verwerft dan een KOMO-productcertificaat en mag voorzien worden van het internationaal gerespecteerde KOMO-keurmerk: het bewijs voor objectief getoetste bouwkwaliteit.

De kwaliteitstoetsing wordt periodiek herhaald en uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie-instelling, bij voorkeur SKH in Wageningen.

 BRL 2905 –  wanneer relevant?

Oeverbeschoeiingen, damwandconstructies, steigers, meerpalen… Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen kent veel toepassingsgebieden. Om zeker te zijn van een kwalitatief product prefereren aannemers in de GWW-sector de inzet van KOMO-gecertificeerd gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen. Na invoering van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) zal dat eens te meer het geval zijn. Daarmee wint certificatie op grond van BRL 2905 nog verder aan relevantie.

Verschillende  houtsoorten

  In waterbouwkundige toepassingen is niet zelden sprake van het gebruik van verschillende houtsoorten. Gezaagd Europees naaldhout voor onder water en tropisch hardhout (of gemodificeerd hout) voor boven water. Via een vingerlasconstructie worden de houtsoor­ten gecombineerd. BRL 2905 (‘Gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkun­dige toepassingen’) geeft ook ten aanzien van dit aspect de kwaliteitseisen die aan de grondslag van KOMO-certificatie liggen.

Het onderscheid  van KOMO-certificatie

Wie gezaagd Europees naaldhout voor waterbouwkun­dige toepassingen inkoopt, let er op dat het product is voorzien van een KOMO-productcertificaat op grond van BRL 2905. Dat biedt de garantie dat bij herhaling objectief is getoetst dat o.a.:

• de juiste houtsoort(en) is/zijn toegepast;

• de juiste modificatie is toegepast;

• het hout sterk genoeg is.

KOMO-gecertificeerd worden op basis van BRL 2905? Neem contact op met SKH.

Wij helpen u graag verder.

Zekerheid met meerwaarde

Product, proces of persoon certificeren? SKH biedt u zekerheid met meerwaarde. De zekerheid van het certificaat van uw keuze. Plus de meerwaarde van bewezen meedenkkracht, uitstekende service, kennis van zaken en jaren­lange ervaring. Die meerwaarde maakt het verschil. En dat merkt u.