MVO Prestatieladder®

mvop-logo-compact-blauw-rgb.jpg

Wat bereikt u met een MVO Prestatieladder® certificaat?

De MVO Prestatieladder® maakt MVO meetbaar en aantoonbaar.  Deze standaard is afgeleid van de internationale ISO 26000 richtlijn. De MVO Prestatieladder® biedt de mogelijkheid om als bedrijf gecertificeerd te worden aan de hand van 31 thema's , stakeholdereisen en -verwachtingen en managementsysteem eisen, die tijdens de beoordeling aan de orde komen. De  thema's gaan in op de gehele bedrijfsvoering van de organisatie. De MVO Prestatieladder® bestaat uit 5 treden. Treden 1 en 2, die elk een jaar duren, zijn de aanloop naar trede 3. Trede 3 is de door de branche en stakeholders algemeen erkende uitwerking van de thema's.  Vanaf trede 3 kunnen bedrijven facultatief op de ladder omhoog naar treden 4 en 5 door de thema's verder uit te werken. Instappen is mogelijk op elke trede (1-4) ; u bewijst MVO te hebben geïmplementeerd.  Bij trede 5 stijgt het bedrijf uit boven overeenkomstige organisaties.

Certificeren voor de MVO Prestatieladder®? SKH kent elke trede

In SKH vindt u een ervaren certificatie-instelling met klantfocus en expertise. SKH certificeert voor de MVO Prestatieladder® met aandacht en open oog voor uw belangen. Neem contact op voor meer informatie over SKH en certificeren voor de MVO Prestatieladder®.

MVO Prestatieladder® en SKH.
Zekerheid met meerwaarde.