Certificeren nieuwe houtbewerkingsmachines CE en/of typekeur

ce.jpg

Iedere nieuwe houtbewerkingsmachine die op de markt komt, moet voorzien zijn van een conformiteitsverklaring die aangeeft dat de machine voldoet aan de Europese Machinerichtlijn (CE-markering). Een aantal typen houtbewerkingsmachines moet, op grond van de Europese Machinerichtlijn, bovendien door een daartoe aangewezen keuringsinstantie een specifieke typekeur ondergaan. SKH is dé gespecialiseerde keuringsinstantie van nieuwe houtbewerkingsmachines, zowel voor CE als voor typegoedkeuringen.

SKH notified body houtbewerkingsmachines

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is SKH aangewezen als keuringsinstantie (‘notified body’) voor cirkelzagen, vlakzaagmachines, eenzijdige schaafmachines, lintzagen, combinaties van zaag-, schaaf- en/of freesmachines (combinatie houtbewerkingsmachines), pennenbanken en freesmachines met verticale as. 

Met een typegoedkeuring van SKH staat u sterk

De leverancier van een houtbewerkingsmachine is zelf verantwoordelijk voor de bijbehorende CE-markering, Nederlandstalige handleiding, onderhoudsvoorschriften en aanduidingen op de machine. SKH zorgt voor een typegoedkeuring en ziet de handleiding, onderhoudsvoorschriften en aanduidingen na. Daarmee staat u als fabrikant, importeur of leverancier sterk, omdat de eigen verklaring zo wordt onderbouwd door een objectief oordelend, onafhankelijk certificatie instituut.

Overheden en verzekeraars weten dat te waarderen. Houtbewerkingsmachines die vermeld staan in bijlage IV van de Machinerichtlijn moeten bij een notified body een typekeur ondergaan. SKH doet dat op basis van de Machinerichtlijn en de machinespecifieke Europese normen. Desgewenst kan SKH de typegoedkeuring uitbreiden met de Arbo-eisen die gesteld worden voor houtbewerkingsmachines in Nederland.

Goedkeuringsverklaring productielijnen houtbewerking

Productielijnen houtbewerking bestaan uit een aaneenschakeling van machines en componenten. SKH kan typekeuringen uitvoeren en voor een gehele productielijn een goedkeuringsverklaring afgeven (inzake het voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn en onderhavige normen).

SKH en nieuwe houtbewerkingsmachines.

Zekerheid met meerwaarde.