ATEX en EVD Explosie-Veiligheids-Document

Wie hout en/of lijmen en lakken verwerkt, moet op grond van de Arbo-wetgeving beschikken over een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) en voldoen aan de Europese ATEX richtlijnen. ATEX staat voor ATmosphère EXplosible, oftwel: explosieve atmosfeer. 

ATEX 153 voor arbeidsplaatsen en ATEX 114 voor arbeidsmiddelen

ATEX 153 (voorheen 137) heeft betrekking op arbeidsplaatsen en is opgenomen in de Nederlandse wetgeving in het Arbeidsomstandighedenbesluit: paragraaf 2a; ‘Explosieve atmosferen’. ATEX 114 (voorheen 95) is vastgelegd in het Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel. Doel van beide richtlijnen is het voorkómen van gas- en stofexplosies.

SKH kent de werkomstandigheden in bedrijven waarin hout en houtachtige materialen worden verwerkt als geen ander. SKH inspecteert en begeleidt u bij het voldoen aan de vereisten voor ATEX 114 en ATEX 153.
Klik hier voor meer informatie over SKH

Explosie-Veiligheids-Document opstellen? 

 Dit document moet een onderdeel zijn van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Wie hierover niet beschikt als bewerker van hout, lijmen en/of lakken, loopt het risico om bij inspecties door de Inspectie SZW (vroeger: Arbeidsinspectie) boetes te krijgen opgelegd. Explosie-Veiligheids-Document opstellen?