Terug naar boven
SKH

Aanmeldingsformulier

Opstellen Explosie-Veiligheids-Document

SKH organiseert op donderdag 26 maart 2020 opnieuw een EVD-dag in Wageningen. Tijdens deze EVD-dag ondersteunt een deskundig adviseur je in een dagdeel één op één, bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en alle eisen wat betreft explosieveiligheid.

Het hebben van een EVD (explosieveiligheidsdocument) en ook het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s is verplicht voor bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden. Wanneer het EVD ontbreekt keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie! 
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hierop ook controleren.

Voorwerk

Voorafgaand aan deze dag dien je zelf wat voorwerk te doen, zoals het digitaal aanleveren van foto’s van de machines, tekeningen van de fabriek en de inventarisatie van stof risico’s/afzetting rondom elke machine en installatie.

Aanmelden

Het aantal plaatsen op 26 maart is beperkt dus meld je op tijd aan. Vul hieronder het aanmeldingsformulier in.

Kosten

Kosten: v.a. € 695,00

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over onze EVD-dag en wat u precies kunt verwachten kijk dan op onze informatiepagina.

  • Donderdag 26 maart 2020

    Beschikbaarheid:

    Ochtendsessie : Vol!
    Middagsessie : Vol!

Waarom meedoen aan de SKH EVD-dag?

Bij SKH merken wij dat bedrijven zich nog vaak onbewust zijn van de risico’s die heersen ten aanzien van explosiegevaar, met name ten aanzien van houtstof. Dit terwijl er toch met regelmaat publicaties in de vakbladen staan dat er ergens een explosie of brand heeft plaatsgevonden. Ook merken we dat bedrijven vaak niet weten hoe ze invulling moeten geven aan deze wettelijke verplichting. Waarbij we moeten opmerken dat de ATEX richtlijnen ook niet echt eenvoudig zijn geschreven. Door tijdgebrek of door andere prioriteiten blijft het opstellen van het EVD dan vaak uit.

SKH heeft daarom voor de houtbranche de “ATEX-Tool” ontwikkeld en organiseert meerdere keren per jaar een EVD-dag. Eventuele explosiegevaren worden in kaart gebracht en er wordt aangegeven waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn welke door middel van technische en/of organisatorische maatregelen op een acceptabel niveau gebracht en gehouden moeten worden.

De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig wel over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maar vaak blijft de vraag “Heeft u een Explosie-Veiligheids-Document?” open staan. Na het deelnemen aan de SKH-EVD dag is dat vakje ook weer afgevinkt. En daarbij heb je dan gelijk het document gereed voor externe controlerende instanties zoals inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij. Bespaar jezelf veel tijd en hoge kosten en geef je op voor de volgende EVD-dag. De volgende EVD-dag staat gepland op 26 maart 2020.

Wat kun je verwachten?

Je komt naar SKH in Wageningen waar alle deelnemers gezamenlijk met een kopje koffie worden ontvangen. Onze ATEX-deskundige Bram Hemmer zal aan de hand van een presentatie een korte introductie geven over het belang van het hebben van een Explosie-Veiligheids-Document en over de diensten die SKH als certificerende instelling aanbiedt. Na deze gezamenlijke introductiegaat iedere deelnemer naar een eigen kantoorruimte waar een deskundige adviseur klaar zit om je te helpen met het invullen van het EVD. Onder het genot van een lekker kopje koffie word je geholpen door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. Tijdens een ongeveer 3 uur durende 1-op-1 sessie vult de adviseur samen met jou het EVD voor je in.

Op deze manier heb je op een snelle, eenvoudige en betaalbare manier het vereiste EVD inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) in huis. Na afloop van de sessie wordt een Bewijs van Deelname uitgereikt. Heb je al een EVD, maar is deze bijvoorbeeld niet meer up-to-date of incompleet, ook dan is het raadzaam om deze samen met de adviseur na te kijken en waar nodig aan te vullen/actualiseren zodat je weer beschikt over een actueel EVD.

Met acht eerdere succesvolle edities van de EVD-dagen achter de rug hebben wij inmiddels ruim 200 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EVD. Het mooie van de EVD-dagen is dat je je eigen bedrijfssituatie kunt ‘meebrengen’ en dat het dáár dan over gaat. Geen fictieve situaties, maar praktijkgericht advies en goede raad specifiek voor jou. Precies op maat. Daar heb je wat aan!

Voor algemene vragen en/of meer informatie over de EVD-dag kunt u contact opnemen met Janine Rip, secretariaat, tel. 0317 - 45 34 25 of mail naar: j.rip@skh.nl. Wanneer je technische vragen hebt m.b.t. het EVD kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Hemmer, onze ATEX deskundige, via bovenstaand telefoonnummer of stuur een mail naar: b.hemmer@skh.nl.