SKH organiseert in 2022 op woensdag 28 en donderdag 29 september de volgende EVD-dagen.

introductie-evd-dag.jpg
1-op-1-begeleiding-evd.jpg

Wilt u snel, gemakkelijk en betaalbaar uw Explosie-Veiligheids-Document (EVD) laten opstellen?  Laat onze deskundige adviseurs u dan helpen met het invullen van uw EVD! 

U kunt zich aanmelden via de email:evd@skh.nl of telefonisch tel. : 0317-453  425 , meld u snel aan! Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM!

Steeds meer bedrijven weten SKH te vinden om hen te helpen bij het opstellen van hun Explosie-Veiligheids-Document (EVD)! Met wederom een succesvolle editie van de EVD-dag heeft SKH in de afgelopen  jaren ruim 200 bedrijven geholpen met het invullen van hun verplichte EVD. 

Wij merken dat deelnemende bedrijven zich nog vaak onbewust zijn van de risico's die heersen ten aanzien van explosiegevaar, met name ten aanzien van houtstof. Dit terwijl er toch met regelmaat publicaties in de vakbladen staan dat er ergens een explosie of brand heeft plaatsgevonden. Ook merken we dat bedrijven vaak niet weten hoe ze invulling moeten geven aan deze wettelijke verplichting. Waarbij we moeten opmerken dat de ATEX richtlijnen ook niet echt eenvoudig zijn geschreven. Door tijdgebrek of door andere prioriteiten blijft het opstellen van het EVD dan vaak uit. 

SKH heeft daarom voor de houtbranche de “ATEX-Tool” ontwikkeld en organiseert meerdere keren per jaar een EVD-dag

De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig wel over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maar vaak blijft de vraag “Heeft u een ExplosieVeiligheidsDocument?” open staan. Na het deelnemen aan de SKH-EVD dag is dat vakje ook weer afgevinkt. En daarbij heeft u dan gelijk uw document gereed voor externe controlerende instanties zoals inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij.

De EVD-dag van SKH begint steeds meer een begrip te worden binnen de branche. Wilt u ook op een gemakkelijke en betaalbare manier aan uw EVD komen? Onze deskundige adviseurs helpen u graag om in een dagdeel samen met u het vereiste EVD op te stellen.

“Ik heb geen explosiegevaar en gevaarlijke stoffen binnen mijn bedrijf hoor!..."

Dat is wat veel houtbewerkers denken wanneer explosiegevaar ter sprake komt. Blijkbaar denken houtbewerkers dan toch eerder aan verf en lak, als het over gevaarlijke stoffen gaat. Maar juist houtstof kan explosiegevaarlijk zijn! Hebben jullie machinale houtbewerkingsmachines binnen het bedrijf staan en ligt er bij jullie wel eens houtstof op de vloer…? Vast wel!

Als het gaat om veiligheid denken bedrijven vaak dat ze alles wel aardig voor elkaar hebben en dat het allemaal wel goed geregeld is. Dat lijkt vaak ook zo, maar in de praktijk blijkt dat bedrijven zich toch nog niet altijd voldoende bewust zijn van alle mogelijke gevaren en risico’s binnen het bedrijf.

Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter en veilig werkklimaat

Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen te voorkomen moet elk bedrijf met personeel daarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen.

Personeel in de houtbranche wordt blootgesteld aan diverse gevaren. Denk hierbij aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar vooral ook het gevaar van stofexplosies kan aanwezig zijn, doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende wordt schoongemaakt, of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn en dus in principe niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Dat overkomt ons toch niet?!

Explosies kunnen vergaande gevolgen hebben voor personeel en bedrijf. Je gaat er waarschijnlijk vanuit dat dit jullie bedrijf toch niet zal overkomen. Maar er zijn helaas genoeg voorbeelden van bedrijven die daar net zo over dachten…

Dus wat doe je? Blijf je afwachten totdat het mogelijk toch een keertje fout gaat met alle gevolgen van dien? 
Of neem je nu maatregelen om eventuele explosiegevaren binnen het bedrijf in kaart te brengen, zodat je de risico’s zoveel als mogelijk kunt beperken? Met een EVD en het daaruit volgend Plan van Aanpak (PvA) kun je aantonen dat jij en je medewerkers op een bewuste manier omgaan met het risico van explosiegevaar!

Het EVD is wettelijk verplicht

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een EVD op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt.

Met een EVD breng je eventuele explosiegevaren in kaart en geef je aan waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn. Maar ook welke technische en/of organisatorische maatregelen je hebt genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Net als mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst…Met een EVD lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van je medewerkers, jezelf en die van de onderneming.

Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen controleren houtverwerkers. 

Heb jij dus alles goed geregeld wanneer de Inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij jouw bedrijf komt controleren op explosieveiligheid?

Het brand- en explosiegevaar dat houtstof met zich meebrengt wordt nog steeds onderschat. Dat zeggen verzekeraars, Inspectie SZW en de sociale partners in de houtbranche. Hoogste tijd dat de houtverwerkende sector er nu serieus werk van maakt, waarschuwen deskundigen. Bijna iedereen weet dat als houtstof niet goed wordt afgezogen en opgeruimd, brand- en explosiegevaar optreden. Men beseft dat er gevaar is én dat de consequenties rampzalig kunnen zijn. Maar veel ondernemers denken dat maatregelen duur en ingewikkeld zijn. Dat is vaak niet het geval. Met deskundige begeleiding is brand- en explosiepreventie in relatie tot houtstof goed te realiseren. Een houtverwerkend bedrijf dat, gezien de houtstofproductie, een EVD dient te bezitten maar dat niet heeft, schiet tekort in zijn veiligheidsmanagement. Dat kan consequenties hebben bij evt. schades. Bij inspectie SWZ loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet in bezit zijn van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor je hebben.

Je hebt weinig tijd maar wil wel graag in het bezit komen van een EVD

Het opstellen van zo’n EVD kost aardig wat tijd en wij begrijpen dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek geen mogelijkheid zien om zelf dit vereiste EVD op te stellen.

Grijp daarom nu deze kans en laat jouw EVD opstellen door één van onze deskundige adviseurs. Bespaar jezelf veel tijd en hoge kosten en kom in 2021 naar de eerstvolgende EVD-dag bij SKH in Wageningen. Zo kom je snel, gemakkelijk en op een betaalbare manier aan het vereiste EVD!

Wat kan je verwachten?

U komt op de met u afgesproken tijd naar SKH in Wageningen. Daar worden alle deelnemers gezamenlijk met een kopje koffie ontvangen. Onze ATEX-deskundige Bram Hemmer zal aan de hand van een presentatie een korte introductie geven over het belang van het hebben van een Explosie-Veiligheids-Document en over de diensten die SKH als certificerende instelling aanbiedt. Na deze gezamenlijke introductie gaat iedere deelnemer naar een apart kantoor waar een deskundige adviseur klaar zit om u te helpen. Onder het genot van een lekker kopje koffie wordt u geholpen door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. Tijdens een ongeveer 3 uur durende 1-op-1 sessie vult uw adviseur samen met u het EVD voor u in. Het enige dat wij van u vragen is dat u enkele foto’s maakt van de in uw bedrijf aanwezige machines/afzuiginstallatie(s) en deze, voorafgaand aan de EVD-dag, digitaal naar SKH opstuurt zodat wij deze foto’s in het EVD kunnen verwerken. 

Op deze manier heeft u op een snelle, eenvoudige en betaalbare manier uw vereiste EVD inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) in huis. Na afloop van de sessie wordt aan u een Bewijs van Deelname uitgereikt. Heeft u al een EVD, maar is deze bijvoorbeeld niet meer up-to-date of incompleet, ook dan is het raadzaam om deze samen met de adviseur na te kijken en waar nodig aan te vullen/actualiseren zodat u weer beschikt over een actueel EVD.

Met  eerdere succesvolle edities van de EVD-dagen achter de rug hebben wij inmiddels ruim 200 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EVD. Het mooie van de EVD-dagen is dat je je eigen bedrijfssituatie kunt ‘meebrengen’ en dat het dáár dan over gaat. Geen fictieve situaties, maar praktijkgericht advies en goede raad specifiek voor jou. Precies op maat. Daar heb je wat aan!

Wat?
EVD-dag (uitsluitend op afspraak)
Wanneer?
woensdag 28 en donderdag 29 september 2022
Waar?
SKH, Nieuwe Kanaal 9-F, Wageningen
Wat zijn de  kosten?
v.a. € 795,- (excl. btw) per bedrijf .
(Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft dan dienen deze vestigingen zich apart in te schrijven).


Zo doet u mee

•   Aanmelden kan heel eenvoudig via e-mail: evd@skh.nl of telefonisch 0317-4530425.

•   U krijgt dan per e-mail een beknopte instructie toegestuurd van de foto’s die wij van te voren graag digitaal ontvangen (graag tijdig zodat wij van te voren het nodige voorwerk kunnen verrichten)

Voor algemene vragen over de EVD-dag kunt u contact opnemen SKH  evd@skh.nl tel. 0317 - 45 34 25. Indien u technische vragen heeft m.b.t. het EVD kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Hemmer, onze ATEX deskundige, via bovenstaand telefoonnummer of stuur een mail naar: b.hemmer@skh.nl.


Citaten van deelnemers aan de vorige edities:

Eline van Leeuwen, Van Leeuwen Kozijnen Noordwijkerhout:

“Goede raad en daad tijdens EVD-dagen besparen je veel tijd”

“Wij hadden nog geen EVD-document, dus ben ik mij in de materie gaan verdiepen. Die is ingewikkelder en meer omvangrijk dan je hoopt. Een deskundige die naast je zit is dan heel handig én erg leerzaam. In plaats van helemaal zelf het wiel te moeten uitvinden krijg je meteen goede raad en daad. Heel praktijkgericht en precies op maat voor je bedrijfsomvang. Dat bespaart je beslist veel tijd: in drie uurtjes Wageningen waren we klaar. Anders had het veel meer tijd of heel veel meer geld gekost. Kortom: blij met deze service van SKH. Mag ik collega’s een bezoek aan komende EVD-dagen aanbevelen? Dan doe ik dat bij deze!”


Van Leeuwen Kozijnen in Noordwijkerhout is gespecialiseerd in het produceren van houten kozijnen, ramen en deuren.


Gerard Overkamp, Verweij Houttechniek Woerden:

“Actualiseren EVD-document uit 2006 was hard nodig. Helemaal gelukt!”

“Verweij Houttechniek is een onderneming met heel veel machines en werkplekken. In 2006 hadden we een EVD-document door een externe partij laten opstellen, maar inmiddels zijn er weer veel nieuwe machines bijgekomen. Plus een nieuwe productie lay-out. Actualisatie was dus hard nodig - ook omdat de regelgeving niet stilstaat. Wij waren zeer te spreken over de uitleg en begeleiding tijdens ons bezoek aan de EVD-dagen. Wat ik andere bedrijven wel wil meegeven, vooral als je een wat grotere bedrijfsomvang hebt, is dit: onderschat niet de voorbereidingen die je moet doen om tot een sluitend EVD-document te komen. Je moet je ‘huiswerk’ goed op orde hebben. Is dat het geval, dan is het opstellen van een actueel EVD-document tijdens je bezoek aan de EVD-dagen zo gepiept.”

Verweij Houttechniek in Woerden is dé slimme systeempartner in duurzame ramen, deuren, kozijnen en prefab producten.

ER ZIJN MAAR EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR, DUS MELD U NU AAN VIA:  evd@skh.nl

Deel dit artikel op LinkedIn: