Terug naar boven
SKH

Aanmeldingsformulier

opstellen Explosie-Veiligheids-Document

Bedrijven waar houtstof vrijkomt bij werkzaamheden, zijn verplicht tot het uitvoeren van een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s en het hebben van een EVD. Heb je dat nog niet gedaan en wil je hulp? SKH organiseert op woensdag 26 juni aanstaande opnieuw een EVD-dag in Wageningen.

Een deskundig adviseur ondersteunt je in een dagdeel één op één bij het invullen van de inventarisatie, het maken van de beoordeling en het plan van aanpak. Deze adviseur heeft ook kennis van afzuiginstallaties en de eisen wat betreft explosieveiligheid.

Kosten

De kosten zijn € 650,- (excl. btw) per bedrijf (max. met 3 personen).(Indien een bedrijf meerdere vestigingen heeft dan dienen deze vestigingen zich apart in te schrijven)

Voorwerk

Het enige dat wij van je vragen is dat je enkele foto’s maakt van de in jullie bedrijf aanwezige machines/afzuiginstallatie(s) en deze, voorafgaand aan de EVD-dag, digitaal naar SKH opstuurt zodat wij deze foto’s voor jou in het EVD kunnen verwerken.

Aanmelden

Het aantal plaatsen op 26 juni is beperkt, dus meld je op tijd aan via onderstaand formulier.

Vanwege de grote belangstelling en het beperkte aantal sessies organiseren wij later dit jaar nogmaals de EVD-dagen. De data hiervoor zijn op dit moment nog niet bekend. Heb je interesse om later dit jaar deel te nemen aan één van onze EVD-dagen dan kun je dit kenbaar maken via w.brons@skh.nl. Wanneer de data van de EVD-dagen in het najaar dan zijn vastgesteld zal er contact worden opgenomen.

Tot slot

Wanneer het EVD ontbreekt, keren verzekeringsmaatschappijen soms niet uit bij een brand of explosie! Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan hierop ook controleren. Meld je dus snel aan voor deze EVD-dag.

  • Beschikbaarheid:

    Woensdag 26 juni 2019 : Vol!

Waarom meedoen aan de SKH EVD-dag?

Wij merken bij SKH dat bedrijven zich nog vaak onbewust zijn van de risico’s die heersen ten aanzien van explosiegevaar, met name ten aanzien van houtstof. Dit terwijl er toch met regelmaat publicaties in de vakbladen staan dat er ergens een explosie of brand heeft plaatsgevonden. Ook merken we dat bedrijven vaak niet weten hoe ze invulling moeten geven aan deze wettelijke verplichting. Waarbij we moeten opmerken dat de ATEX richtlijnen ook niet echt eenvoudig zijn geschreven. Door tijdgebrek of door andere prioriteiten blijft het opstellen van het EVD dan vaak uit.

SKH heeft daarom voor de houtbranche de “ATEX-Tool” ontwikkeld en organiseert meerdere keren per jaar de EVD dagen. Eventuele explosiegevaren worden in kaart gebracht en er wordt aangegeven waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn welke door middel van technische en/of organisatorische maatregelen op een acceptabel niveau gebracht en gehouden moeten worden.

De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig wel over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maar vaak blijft de vraag “Heeft u een Explosie-Veiligheids-Document?” open staan. Na het deelnemen aan de SKH-EVD dag is dat vakje ook weer afgevinkt. En daarbij heb je dan gelijk het document gereed voor externe controlerende instanties zoals inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij. Bespaar jezelf veel tijd en hoge kosten en geef je alvast op voor de volgende EVD-dag. De volgende EVD-dag staat gepland op 26 juni 2019 en er zijn nog maar een paar plekken vrij. In het najaar organiseren wij opnieuw twee EVD-dagen.

Wat kun je verwachten?

Je komt naar SKH in Wageningen waar alle deelnemers gezamenlijk met een kopje koffie worden ontvangen. Onze ATEX-deskundige Bram Hemmer zal aan de hand van een presentatie een korte introductie geven over het belang van het hebben van een Explosie-Veiligheids-Document en over de diensten die SKH als certificerende instelling aanbiedt. Na deze gezamenlijke introductie gaat iedere deelnemer naar een apart kantoor waar een deskundige adviseur klaar zit om je te helpen. Onder het genot van een lekker kopje koffie word je geholpen door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. Tijdens een ongeveer 3 uur durende 1-op-1 sessie vult de adviseur samen met jou het EVD voor je in.

Op deze manier heb je op een snelle, eenvoudige en betaalbare manier het vereiste EVD inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) in huis. Na afloop van de sessie wordt een Bewijs van Deelname uitgereikt. Heb je al een EVD, maar is deze bijvoorbeeld niet meer up-to-date of incompleet, ook dan is het raadzaam om deze samen met de adviseur na te kijken en waar nodig aan te vullen/actualiseren zodat je weer beschikt over een actueel EVD.Na afloop van de EVD-sessie is er nog de mogelijkheid om een rondleiding door het laboratorium van SHR te maken, waar zij je graag laten zien hoe meubels, betimmeringen en houtgerelateerde producten getest kunnen worden.

Met zes eerdere succesvolle edities van de EVD-dagen achter de rug hebben wij inmiddels 200 bedrijven geholpen met het opstellen van hun EVD. Het mooie van de EVD-dagen is dat je je eigen bedrijfssituatie kunt ‘meebrengen’ en dat het dáár dan over gaat. Geen fictieve situaties, maar praktijkgericht advies en goede raad specifiek voor jou. Precies op maat. Daar heb je wat aan!

Voor algemene vragen en/of meer informatie over de EVD-dag kunt u contact opnemen met Wendy Brons, secretariaat, tel. 0317 - 45 34 25 of mail naar: w.brons@skh.nl. Wanneer je technische vragen hebt m.b.t. het EVD kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Hemmer, onze ATEX deskundige, via bovenstaand telefoonnummer of stuur een mail naar: b.hemmer@skh.nl.