Een persoon certificeren bij SKH

skh-referentie-klein0008.jpg

De menselijke factor is voor nagenoeg elke organisatie onmisbaar. En hoe intensiever we automatiseren, des te meer dat geldt. Medewerkers krijgen immers grotere verantwoordelijkheden; de impact van hun doen en laten neemt navenant toe. Functioneren uw medewerkers vakbekwaam? Voldoen zij aan de eisen die aan hun inbreng worden gesteld? Gaat hun professionaliteit hand in hand met actuele norm-, wet- en regelgeving? SKH biedt daarover zekerheid. Want SKH certificeert personen volgens (inter)nationaal overeengekomen, objectief te toetsen criteria.

Certificeren met SKH levert meer op

Medewerkers certificeren bij SKH levert veel meer op dan zekerheid. Behalve een in de markt geaccepteerd certificaat ontmoet u bij SKH meedenkkracht en persoonlijke aandacht. U mag rekenen op professionele begeleiding, die, veel meer dan vorm alleen, daadwerkelijk inhoud geeft aan waardevolle persoonscertificatie. Op een aanpak die motiveert, inspireert en draagvlak creëert. Als certificeringsinstelling beperken wij ons tot branches en vakgebieden waarin wij zelf over uitgebreide materiekennis beschikken. Daarom zien veel bedrijven, náást het geambieerde kwaliteitskeurmerk op het gebied van persoonscertificatie, graag het SKH logo staan.

Voor welke keurmerken certificeert SKH?
Bekijk keurmerken

In welke branches certificeert SKH?
Bekijk branches

Persoon certificeren?
Neem contact op