Keurmerkzegels

Selecteer alstublieft een product
 AantalPrijs

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten, maar inclusief behandelingskosten. U ontvangt t.z.t. onze factuur.

De leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie, gedeponeerd op 3 juni 1992 zijn van toepassing, waaronder Artikel 13: Afwijkingen,punt 4: Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

-oplage tot 20.000 eenheden: 10 %
-oplage van 20.000 en meer: 5%

Ten aanzien van meer- of minderlevering van verpakkingsdrukwerk,etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10 % toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt inrekening gebracht respectievelijk verrekend.