Keurmerkzegels

Selecteer alstublieft een product
 AantalPrijs

De  keurmerkzegels zijn alleen te bestellen via het bestelformulier dat u hier kunt downloaden. 

Dit formulier graag mailen naar mail@skh.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oplage                                                                                    Prijs

2.000 stuks                                                                          € 635,--

5.000 stuks                                                                          € 670,--

10.000 stuks                                                                        € 780,--

20.000 stuks                                                                        € 995,--

30.000 stuks                                                                        € 1.180,--

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW en verzendkosten, maar inclusief behandelingskosten. U ontvangt t.z.t. onze factuur.

De leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie, gedeponeerd op 3 juni 1992 zijn van toepassing, waaronder Artikel 13: 

Afwijkingen, punt 4: Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer
of minder bedragen dan de volgende percentages:

- oplage tot 20.000 eenheden: 10 %
- oplage van 20.000 en meer:       5%

Ten aanzien van meer- of minderlevering van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10 % toegestaan.
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt inrekening gebracht respectievelijk verrekend.