ATEX en EVD Explosie-Veiligheids-Document

ATEX 153 heeft betrekking op arbeidsplaatsen en is opgenomen inde Nederlandse wetgeving in het Arbeidsomstandighedenbesluit: paragraaf 2a; 'Explosieve atmosferen'.  ATEX 114 is vastgelegd in het Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel. Doel van beide richtlijnen is het voorkómen van gas -en stofexplosies. 

SHR kent de werkomstandigheden in bedrijven waarin hout en houtachtige materialen worden verwerkt als geen ander. SHR begeleidt u bij het voldoen aan de vereisten voor ATEX 114 en ATEX 153.

Klik hier voor meer informatie.

Explosie-Veiligheids -Document opstellen?

Dit document moet een onderdeel zijn van de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en- evaluatie. Wie hierover niet beschikt als bewerker van hout, lijmen en/of lakken, loopt het risico om bij insecties door de Inspectie SZW boetes te krijgen opgelegd.