Succesvolle EVD-dagen krijgen vervolg op 10 en 11 mei 2017

deelnemers-eerste-evd-praktijkdag-in-2016-bij-skh-wageningen.JPG

Datum: 15-03-2017

Na de eerste succesvolle editie van de EVD-Praktijkdagen afgelopen november organiseren SKH en FLS in samenwerking met Qex certificaathouders op 10 en 11 mei a.s. opnieuw de EVD-dagen. Tijdens deze dagen krijgt u professionele begeleiding bij het zélf opstellen van een Explosie-Veiligheids-Document (EVD). Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst… 

Een van de deelnemende partijen vanuit de timmerindustrie die werkt met de Timmer-CAO heeft in de vorige ronde met succes subsidie gekregen vanuit het SSWT.

Met een EVD-document levert u een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw medewerkers, uzelf en die van uw onderneming. Tijdens de EVD-dagen krijgt u hulp bij het opstellen, verbeteren, aanvullen en/of actualiseren van uw EVD. U wordt begeleid door een deskun­dige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. En dat voor een aantrekkelijk tarief. Zo komt u snel, gemakkelijk en betaalbaar aan het vereiste EVD-document inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak.

EVD-document is wettelijk verplicht

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat u sterk. Wie de EVD-dagen benut, is klaar voor € 580,- (excl. btw). Dat betekent veel korting, maar: u moet er wel zelf wat voor doen. Als u zich nú aanmeldt via www.skh.nl/evd, krijgt u per e-mail een PDF-vragenlijst toegezonden (dit is het concept EVD-document) samen met een beknopte instructie/handleiding en de ATEX EVD-Tool voor de houtbranche. Het is belangrijk dat u de vragenlijst zelf helemaal invult en dat u van enkele duidelijk omschreven situaties in uw bedrijf foto’s maakt. Met het door u thuis ingevulde concept EVD komt u, tijdens de EVD-dagen, op het met u afgesproken tijdstip naar Wageningen. In het kantoor van SKH zitten de deskundigen voor u klaar, om onder het genot van een lekker broodje en een kopje koffie, uw concept EVD-document persoonlijk met u door te lopen en een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. Na afloop van de sessie wordt aan u een Bewijs van Deelname uitgereikt en gaat u naar huis met een gecontroleerd Explosie-Veiligheids-Document (EVD) plus een Plan van Aanpak (PvA).

Inspectie SZW controleert houtverwerkers

Bij inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet voorhanden hebben van een adequaat EVD-document en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor uw bedrijf hebben.

Voor ieder systeem en merk houtstofafzuiging

Aan de EVD-dagen kan ieder houtverwerkingsbedrijf deelnemen, ongeacht het systeem van houtstofafzuiging waarmee wordt gewerkt. Leveranciers en fabrikanten van afzuiginstallaties, zitten klaar om uw vragen te beantwoorden en u snel en doeltreffend te ondersteunen in het opstellen, verbeteren, aanvullen en/of actualiseren van uw EVD-document. U krijgt 1-op-1 service en gaat terug naar huis met alles wat uw bedrijf in dit stadium nodig heeft.

Wat?                         EVD-dagen (Explosie-Veiligheids-Document) (uitsluitend op afspraak)

Wanneer?                  Woensdag 10 en donderdag 11 mei 2017

Waar?                       SKH, Nieuwe Kanaal 9, Wageningen

Wat zijn de kosten?   € 580,- (excl. btw), maar inclusief broodjes, koffie en thee

Zo doet u mee

• Aanmelden kan heel eenvoudig via de website: www.skh.nl/evd

• U krijgt dan per e-mail een PDF-vragenlijst toegestuurd (het concept EVD-document) met een beknopte instructie/handleiding en de ATEX EVD-Tool voor de houtbranche

• Vul het EVD-document in en maak foto's van enkele omschreven situaties in uw bedrijf

• Stuur vooraf het concept EVD incl. de foto's op naar SKH, zodat wij e.e.a. tijdig kunnen controleren op volledigheid

• Bezoek de EVD-dagen en neem deze dag ook het concept EVD incl. de foto's etc. mee

• Een Qex-gecertificeerde adviseur (fabrikant of leverancier van houtstofafzuig-installaties) helpt u in Wageningen snel en deskundig verder

•  Uw concept EVD-document wordt doorgelopen, een Plan van Aanpak wordt opgesteld én u ontvangt een Bewijs van Deelname.

Voor algemene vragen over de EVD-Dagen kunt u contact opnemen met Wendy Brons, secretariaat, tel. 0317 - 45 34 25 of mail naar: w.brons@skh.nl. Indien u inhoudelijke vragen heeft m.b.t. het Explosie-Veiligheids-Document kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Hemmer, onze ATEX deskundige, via bovenstaand telefoonnummer of stuur een mail naar: b.hemmer@skh.nl.

Let op: per bedrijf kunnen maximaal 3 medewerkers worden ingeschreven.

En… wie het eerst komt, die het eerst maalt. Meld u dus nu aan!

AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 18 APRIL !                   WWW.SKH.NL/EVD

Deel dit artikel op LinkedIn: