Stel snel en gemakkelijk uw EVD-document op!

evd-def-logo.jpg

Datum: 06-10-2016

Stop brand- en explosiegevaar!

Nationale EVD-praktijkdagen: 15 en 16 november a.s. in Wageningen

SKH en FLS organiseren in samenwerking met Qex certificaathouders op 15 en 16 november de Nationale EVD-praktijkdagen. Tijdens deze dagen kunt u voor uw houtverwerkende bedrijf gemakkelijk en snel een Explosie VeiligheidsDocument (EVD) opstellen. Daarmee verkrijgt u inzicht in mogelijk aanwezige explosiegevaren en kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Evenals mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst. Deze bijzondere actie is vooral bedoeld voor MKB-houtverwerkers met minder dan 25 medewerkers.

Met een EVD-document levert u een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw medewerkers, uzelf en die van uw onderneming. Tijdens de Nationale EVD-praktijkdagen krijgt u hulp bij het opstellen van uw EVD. U wordt begeleid door een deskundige van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied. En dat voor een aantrekkelijk tarief. Zo komt u snel, gemakkelijk en betaalbaar aan het vereiste EVD-document inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak.

EVD-document is wettelijk verplicht

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137).In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat u sterk. Wie de Nationale EVD-praktijkdagen benut, is klaar voor € 560,- (excl. btw). Dat betekent veel korting, maar: u moet er wel wat voor doen. Als u zich nú aanmeldt via www.skh.nl (per 28 oktober is de aanmeldingsmogelijkheid gesloten voor deze dagen) krijgt u per e-mail een PDF-vragenlijst (concept EVD-document) toegezonden. Het is belangrijk dat u dat zelf helemaal invult en van enkele duidelijk omschreven situaties in uw bedrijf foto’s maakt. Met het door u thuis ingevulde concept EVD komt u, tijdens de Nationale EVD-praktijkdagen, op het met u afgesproken tijdstip naar Wageningen. In het kantoor van SKH zitten de deskundigen voor u klaar, om onder het genot van een lekker broodje en een kopje koffie, uw concept EVD-document persoonlijk met u door te lopen en een Plan van Aanpak (PvA) op te stellen. Na afloop van de sessie ontvangt u een officieel Bewijs van Deelname. 

Onafhankelijk Systeem/Merk

Aan de Nationale EVD-praktijkdagen kan ieder MKB houtverwerkingsbedrijf tot 25 medewerkers deelnemen, ongeacht het systeem van houtstofafzuiging waarmee wordt gewerkt. Leveranciers en fabrikanten van afzuiginstallaties, zitten klaar om uw vragen te beantwoorden en u snel en doeltreffend te ondersteunen in het opstellen van uw EVD-document. U krijgt 1-op-1 service en gaat terug naar huis met alles wat uw bedrijf in dit stadium nodig heeft.

Inspectie SZW controleert houtverwerkers

Bij inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet voorhanden hebben van een adequaat EVD-document en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor uw bedrijf hebben.


Wat? Nationale EVD-praktijkdagen (uitsluitend op afspraak)

Wanneer? Dinsdag 15 en woensdag 16 november 2016

Waar? SKH, Nieuwe Kanaal 9, Wageningen

Wat zijn de kosten? € 560,- (excl. btw), maar inclusief broodjes, koffie en thee


Zo doet u mee

• Aanmelden kan heel eenvoudig via de website: www.skh.nl/evd

• U krijgt dan per e-mail een PDF-vragenlijst (concept EVD-document) en invulinstructies

• Vul het EVD-document in en maak van enkele omschreven situaties in uw bedrijf foto’s

• Bezoek de EVD-dagen en neem het concept EVD incl. de foto’s mee

• Een Qex-gecertificeerde adviseur (fabrikant of leverancier van houtstofafzuig-installaties) helpt u in Wageningen snel en deskundig verder

• Uw concept EVD-document wordt doorgelopen, een Plan van Aanpak wordt opgesteld én u ontvangt een officieel Bewijs van Deelname.


Let op: per bedrijf kunnen maximaal 3 medewerkers worden ingeschreven.
En… wie het eerst komt, die het eerst maalt. Meld u dus nu aan!


Let op: aanmelden kan tot uiterlijk 28 oktober! 


WWW.SKH.NL/EVD

Deel dit artikel op LinkedIn: