SKH

SKH staat op de BouwBeurs, kom je ook?

Van 4 t/m 8 februari klopt het hart van de bouw in de Jaarbeurs in Utrecht en natuurlijk is SKH van de partij. Je vindt ons in hal 10, stand F022, waar we je graag bijpraten over KOMO, ISO, STIP, FSC, PEFC, VCA en ATEX. Ook voor informatie over actuele onderwerpen zoals de verlijming van steenstrips, single part productie en richtlijnen voor het plaatsen op de bouw (in het kader van de wet kwaliteitsborging) bent u van harte welkom!

Meer informatie

SKH reikt KOMO® productcertificaten uit 'Vulmiddelen voor hout' o.b.v. de nieuwe BRL 0807

Datum: 19-01-2017

Na bijna drie jaar onderzoek en overleg hebben verschillende marktpartijen samen met SHR en SKH de BRL 0807 ‘Vulmiddelen voor hout’ opgesteld. Het is hiermee vanaf 21-12-2016 voor het eerst mogelijk om reparatiemiddelen door een onafhankelijk certificatie instituut KOMO te certificeren.

In de BRL wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten reparaties en afhankelijk hiervan dient een bijpassend testprogramma doorlopen te worden. De BRL kent 13 verschillende soorten reparaties, van droogscheuren kleiner dan 20 mm tot complete deelvervangingen van kozijnhoeken. Het zijn daarmee niet alleen de middelen die in de timmerindustrie gebruikt worden die gecertificeerd kunnen worden, maar ook de middelen die toegepast worden in de renovatiemarkt. Er is nu voor het eerst een regeling waarmee een onafhankelijke deskundige partij zijn vertrouwen uitspreekt in reparatiemiddelen. 

Deze certificatie geeft de afnemer en eindgebruiker de garantie dat het product en het productieproces periodiek worden gecontroleerd door middel van audits in de fabriek. Daarnaast worden steekproefsgewijs testen uitgevoerd. De certificatie houdt in dat er naast de kwaliteitseisen ook eisen betreffende duurzaamheid, overschilderbaarheid, hechting, krimp- en zwelgedrag, uittreksterkte schroeven, sterktebepaling hoekverbinding en praktische bruikbaarheid worden gesteld.

De eerste SKH-KOMO® productcertificaten zijn inmiddels uitgereikt aan Repair Care International B.V. en Renovaid B.V.

Wilt u uw reparatiemiddelen ook laten certificeren volgens deze nieuwe BRL 0807 dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met dhr. R.T.F.J. (Robert) Daamen, tel. 0317 - 45 34 25.

Deel dit artikel op LinkedIn: