Single Part Production in de TiFa, is de verbinding nog dicht?

single-part-production-in-de-tifa-is-de-verbinding-nog-dicht.jpg
single-part-production-in-de-tifa-is-de-verbinding-nog-dicht-2.jpg

Datum: 16-02-2018

In mijn vorige blog Single Part Production in de TiFa, wat is dat nou precies? heb ik het gehad over een van de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse timmerfabriek (TiFa):  

Single Part Production.  

De voordelen van Single Part Production mogen duidelijk zijn, maar ik heb ook een paar kritische vragen gesteld, zie mijn vorige blog.

Kwaliteit

We mogen de kwaliteitssprong die we de afgelopen jaren hebben gemaakt, als het gaat om verbindingen, niet uit het oog verliezen! Vanuit verschillende landen om ons heen wordt er jaloers naar onze TiFa gekeken, omdat ons geveltimmerwerk er goed uit ziet en we nauwelijks last hebben van openstaande verbindingen. 

Begin deze maand heb ik in het buitenland nog een seminar gegeven over KOMO certificering. Er werd daar met verbazing geluisterd naar hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. 

Nieuwe ontwikkelingen staan we natuurlijk niet in de weg, maar de kwaliteit moet geborgd zijn.

Interne testen

Wil je eenvoudig controleren of eventuele aanpassingen die je van plan bent te gaan maken van invloed zijn op de kwaliteit van je verbinding?

Voer dan intern de “10-02 test” uit. De “10-02 test” is een eenvoudige methode om zelf een goed beeld te krijgen van de invloed van je aanpassingen op de kwaliteit van de verbinding.

Volgens de “10-02 test”  (zoals omschreven in SKH-Publicatie 10-02) wordt een kozijn gemaakt met een minimale afmeting van 500 mm x 500 mm. Dit kozijn wordt vervolgens afgewerkt volgens het gebruikte applicatieproces en nadat het volledige verfsysteem gedroogd is, worden de twee onderdorpel verbindingen uit het kozijn gezaagd.

De kopse kanten van de uitgezaagde verbindingen worden vervolgens gesealed met een geschikt afdichtmiddel. Hierna worden de verbindingen gedurende 16 uur ondergedompeld in een bak met vers leidingwater. Na 16 uur dompelen worden de verbindingen minimaal 8 uur gedroogd in een oven bij 75 ⁰C. Deze cyclus wordt vervolgens nog een keer herhaald, waarna de verbindingen 16 uur in een bak met kleurstof worden ondergedompeld.

De verbindingen kunnen nu opengebroken worden en gecontroleerd op het indringen van vloeistof in de verbinding.

Zit er geen kleurstof in de verbinding dan lijkt de aanpassing geen negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van de verbinding.

Onafhankelijke onderbouwing

Om een goed beeld te hebben bij een mogelijke aanpassing in je proces kan je intern prima de “10-02 test” doen. Ik begrijp namelijk ook wel dat niet iedere timmerfabriek een geavanceerd laboratorium tot zijn beschikking heeft om alle testen uit de geldende BRL-en uit te voeren. En soms wil je gewoon wat sneller een aantal dingen proberen. Maar om onafhankelijk onderbouwd te hebben dat de aanwezige verflaag in je verbinding geen negatieve invloed heeft moet er ook het een en ander onafhankelijk worden gecontroleerd.

Samen met de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) en de VVVF (De Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten) wordt de laatste hand gelegd aan een Protocol voor Single Part Production, waarin de uit te voeren testen voor zowel kozijn-, raam- als deurverbindingen staan omschreven.

Wil je meer informatie over de onafhankelijk uit te voeren testen, neem dan gerust contact met me op en heb je nog suggesties die we niet mogen vergeten mee te nemen, let me know!

Robert Daamen, project manager at SKH specialized in certification of coatings, adhesives, sealants and foils.
Tel. 0317 - 45 34 25 of r.daamen@skh.nl

Deel dit artikel op LinkedIn: