Kritiekversie van BRL 0813 Laagreliëfdorpels onder (houten) gevelelementen

Datum: 11-10-2022

De kritiekperiode loopt tot en met 29 november 2022.

Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in het te downloaden formulier weer te geven en te mailen naar kritiek_brl@skh.nl

De ingekomen kritiek zal worden verwerkt en voorgelegd worden aan het College van Deskundigen SKH. Het College zal vervolgens de BRL vaststellen.

U kunt de kritiekversie van de  BRL hier downloaden.

Downloaden commentaarformulier.

Deel dit artikel op LinkedIn: