I.V.M. het Corona virus gaan deze informatiebijeenkomsten niet door! Informatie bijeenkomst wijzigingen BRL 0801 en CE markering voor brandwerende kozijnen

Datum: 28-02-2020

I.V.M. het Corona virus gaan deze informatiebijeenkomsten niet door!

Er zijn recent diverse ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die voor u als producent van houten gevelelementen en certificaathouder van de BRL 0801 van belang zijn. Om u hierover te informeren organiseert SKH de volgende bijeenkomst:

Informatiebijeenkomst wijzigingen  BRL 0801 en CE -markering voor brandwerende kozijnen

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

Voor 1 oktober 2020 dienen timmerfabrieken die zijn gecertificeerd te voldoen aan de nieuwe BRL 0801 “Houten gevelelementen”. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe BRL en op welke manier is er een aansluiting gemaakt met de Wet Kwaliteitsborging (WKb) voor het bouwen die per 1 januari 2021 van kracht wordt? Bas van Etten van SKH informeert u over de nieuwe
BRL 0801, de WKb en wat dit betekent voor u als KOMO certificaathouder.

Per 1 november 2019 is de  NEN-EN 16034 voor de CE-markering van brandwerende kozijnen van kracht geworden. Wanneer is deze norm van toepassing en wat betekent dit voor uw bedrijf? Paul van Lierop van de NBvT informeert u over de gevolgen van deze wettelijk verplichtingen en wat de NBvT voor uw bedrijf kan betekenen om aan te tonen dat aan deze norm wordt voldaan.

De informatie bijeenkomsten worden op de volgende dagen georganiseerd:

Donderdag 19  maart        Hotel van  der Valk Eindhoven Aalsterweg 322 | 5644 RL Eindhoven

Dinsdag 24  maart             HEBO  Kozijnen B.V. Eeftinkstraat 4 | 7496   AG  HENGEVELDE

Dinsdag 31  maart             Houkesloot Toelevering B.V  Tingietersstraat 8 | 8601 WJ  SNEEK

Dinsdag 7  april                 Van den Oudenrijn  Klipperaak 2 | 2411 ND  BODEGRAVEN

Vanaf  15:00 bent u welkom. De bijeenkomsten beginnen om 15:30 uur en duren tot 17:00  uur. 

Heeft u interesse in de gevolgen van de nieuwe BRL 0801, de WKb en de NEN-EN 16034 voor uw bedrijf en wilt u met andere partijen hierover van gedachten wisselen? Meld u dan aan via het bijgevoegd formulier.

Wij zullen uw deelname, bij voldoende deelnemers, zo spoedig mogelijk bevestigen.

AANMELDINGSFORMULIER
Deel dit artikel op LinkedIn: