Explosiegevaren onder controle krijgen? Explosieveiligheidsdocument opstellen? Binnen een dagdeel geregeld bij SKH!

foto-stof-machines.jpg
1-op-1-begeleiding-evd.jpg

Datum: 17-09-2019

Te vaak zien we helaas nog berichten in de media voorbij komen over brand en stofexplosies bij houtverwerkende bedrijven

In Nederland komt gemiddeld één keer per week een stofexplosie bij een bedrijf voor. Gelukkig zijn de meeste stofexplosies zo klein van omvang dat de schade meevalt. Schattingen geven aan dat er per jaar zo’n twintig grote stofexplosies zijn. De gevolgen van dergelijke explosies kunnen desastreus zijn: gewonden, brand en een strijd met de verzekeringsmaatschappij en/of Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) in de afwikkeling.

RISICO'S LAAG HOUDEN

Meestal wordt gedacht dat een explosie zich alleen voordoet indien direct vuur aanwezig is. De mogelijkheid van bijvoorbeeld hete oppervlakken, mechanische vonken, of elektrische installaties en elektrisch materieel als ontstekingsbron wordt vaak onderschat.

Bij een lokaal hoge concentratie van houtstof, verfstof of damp, kan in combinatie met een vonk een explosie ontstaan. Om de risico’s op een brand of explosie sterk te verminderen is het van groot belang om de concentratie houtstof en damp in de lucht zeer laag te houden. Goede afzuiging en ventilatie is een eerste vereiste. Verder is het bijvoorbeeld noodzakelijk regelmatig te stofzuigen (bij vegen komt er juist veel houtstof in de lucht). Dit betekent dat wekelijks moet worden gestofzuigd en dagelijks rondom machines die veel houtstof produceren.

Daarnaast moet het ontstaan van vonken worden beperkt. Denk hierbij aan goed onderhoud van de machines, zodat niets aanloopt. In de afzuiginstallaties gelden extra strenge eisen. Verder is ook voorzichtigheid geboden bij de opslag en het gebruik van lakken en lijmen.

Bestaat in uw bedrijf het risico op een  houtstofexplosie? Dan moet u voldoen aan de Europese richtlijn ATEX 153. 

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT (EVD)

Alle bedrijven waar bij werkzaamheden houtstof en/of explosieve dampen vrijkomen, zijn verplicht een inventarisatie voor brand- en explosierisico’s uit te voeren én moeten over een explosieveiligheidsdocument (EVD) beschikken.

Je wilt voldoen aan de ATEX wet- en  regelgeving en zoekt naar manieren om dit in je organisatie te implementeren? 

Doe mee aan de EVD-dag op 7 november a.s. bij SKH in Wageningen
ATEX is een complexe materie en daarom helpen wij je graag verder. In slechts één dagdeel wordt u op de hoogte gebracht van alle ins en outs m.b.t. explosieveiligheid en stelt onze deskundige adviseur samen met u uw explosieveiligheidsdocument op. 

De kosten hiervan  bedragen € 650,00. 

Kijk voor meer informatie op: https://www.skh.nl/nl/evd-dagen/informatie-over-evd-dag

Aanmelden kan heel eenvoudig via: https://www.skh.nl/nl/evd-dagen/aanmelden

Deel dit artikel op LinkedIn: