De EVD-dagen op 3 en 4 november waren weer een succes. SKH organiseert op 30 en 31 maart 2022 de volgende EVD-dagen.

Datum: 09-11-2021

Het EVD is wettelijk verplicht


Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een EVD op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt.

Met een EVD breng je eventuele explosiegevaren in kaart en geef je aan waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn. Maar ook welke technische en/of organisatorische maatregelen je hebt genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Net als mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst. Met een EVD lever je een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van je medewerkers, jezelf en die van de onderneming.

SKH organiseert op 30 en 31 maart 2022 de volgende EVD-dagen, U kunt zich aanmelden via de email: evd@skh.nl of telefonisch tel. : 0317-453 425, meld u snel aan!

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM!

Voor meer informatie zie skh.nl evd-dagen

Deel dit artikel op LinkedIn: